รูปแบบการสร้างความภักดีจริงแท้ของผู้โดยสารด้วยคุณภาพการบริการของเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองของสายการบินในประเทศไทย
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้คุณภาพการบริการด้วยเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง (self-service technology) ของสายการบินในประเทศไทย เทคโนโลยีดังกล่าว ได้แก่ การให้บริการบนเว็บไซต์ การให้บริการผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือ และการให้บริการผ่านตู้บริการอัตโนมัติ (kiosk) ซึ่งการประเมินนี้เป็นการประเมินจากมุมมองของผู้โดยสารที่มีประสบการณ์การใช้บริการดังกล่าว โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน

ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากท่านได้กรุณาตอบแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัย ซึ่ง
ผลการศึกษาที่ได้จะนำไปต่อยอดทางด้านวิชาการ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการพัฒนาการบริการของตนต่อไป

ทั้งนี้ผู้วิจัยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่านสูงสุด ซึ่งจะทำลายทันทีหลังจากกระบวนการเผยแพร่งานวิจัยแล้วเสร็จ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy