Csorba Győző könyvtár – Irodalmi kvíz (2014. március)

AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC AZ IRODALOMBAN

„Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idők végéig megmaradnak,
Mint csillagok ragyognak boldogan
S fényt szórnak minden születő tavasznak.”
/Juhász Gyula: Március idusára /

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének legdicsőségesebb történelmi eseménye. A forradalom és szabadságharc nem érthető a XIX. század első felének reformmozgalma nélkül. Ez az időszak volt a nemzeti identitás helyreállításának korszaka. Ekkor ébredtek rá a magyarság legjobbjai, hogy nemzeti önazonosságunk legfontosabb eleme a nyelv és kultúra, a magyar államiság és a nemzeti függetlenséghez való ragaszkodás. A szellemi ébrenlét olyan géniuszokat hívott életre, olyan szellemi óriások álltak csatasorba a szabadságért, mint Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, báró Eötvös József, gróf Széchenyi István, báró Wesselényi Miklós, Kossuth Lajos, Petőfi Sándor, Arany János, Jókai Mór, hogy csak a legnagyobbakat említsük, akik nyelvünket és kultúránkat az akkori európai gondolkodás legmagasabb fokára emelték.
Hogy milyen nagy hatása volt az 1848-49 forradalmának és szabadságharcának a magyar irodalomra, azt bizonyítja a témával kapcsolatos gazdag versgyűjteményünk és prózai írásaink sokasága. Ezekből válogattunk márciusi irodalmi kvízünkbe, amely 2014. március 31-ig tölthető ki.

A helyes megfejtők között minden hónap végén könyvjutalmat sorsolunk ki.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question