แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม วันที่ 4 ก.ค. 62
การประชุมปฏิบัติการการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม) วันที่ 4 ก.ค. 2562 ณ ห้องประชุมจามจุรีบอลรูมเอ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 09.00น. - 16.00น.
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
ตำแหน่งของท่าน *
Your answer
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก *
Your answer
หน่วยงานที่ท่านสังกัด (ระดับกรมหรือเทียบเท่า) *
เช่น สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Your answer
ระดับกอง หรือเทียบเท่า *
เช่น กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service