ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (วันที่ 25-26 มีนาคม 2563)
หัวข้อ การอบรมหลักสูตรแนวทางการดำเนินการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Basic Good Clinical Practice (GCP) Training Course)

ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บางพระ จังหวัดชลบุรี
*รับสมัครจำนวนจำกัด
กำหนดการวันที่ 1
กำหนดการวันที่ 2
หน่วยงานต้นสังกัด *
คณะ/หน่วยงานที่ท่านสังกัด *
สาขาที่สังกัด
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-สกุล ภาษาไทย *
ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ *
ตำแหน่ง *
Required
โทรศัพท์มือถือ *
โทรสาร (ถ้ามี)
E-mail *
ประเภทอาหาร *
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ตะวันออก
หรือติดต่อผู้ประสานงาน นางสาวประกาย ขวัญหลาย
มือถือ 081 - 4373410
โทร./โทรสาร 038 - 358142
E-mail: irdi@rmutto.ac.th
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Tawan-ok. Report Abuse