Snežni plazovi brez meja/Lawinen ohne Grenzen, Zelenica, 1. - 2 . 3. 2014

2. delavnica o varstvu pred snežnimi plazovi v okviru projekta Naravne nesreče brez meja (NH-WF) OP SI-AT 2007-2013

2 Lawinen-Workshop im Rahmen des Projektes Naturgefahren ohne Grenzen (NH-WF) / OP SI-AT 2007-2013

2 Avalanche Workshop in the framework of the project Natural Hazars without Frontiers (NH-WF) OP SI-AT 2007-2013

    This is a required question