ลงทะเบียนอบรม หลักสูตร การใช้งานระบบ Dspace และ Google Scholar เพื่อสนับสนุนการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการ (วันที่ 30 มกราคม 2562)
คำชี้แจง 1. กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อลงทะเบียนอบรม
2. จัดอบรม รุ่นที่ 1 ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น. และ รุ่นที่ 2 ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3. รายละเอียดการลงทะเบียนอบรม ส่งตามอีเมล์ที่ท่านได้ระบุไว้ด้านล่าง (ที่อยู่อีเมล์)
Email address *
1. คำนำหน้า *
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) *
Your answer
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก) *
Your answer
4. สังกัดหน่วยงาน (คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน ฯลฯ) *
Your answer
5. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (มือถือ) *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Chiang Mai Rajabhat University. Report Abuse - Terms of Service