Enquête : Positionering Zelfstandige Zorg Professionals (ZZP’ers)
Stichting ZZP Nederland heeft samen met haar drie samenwerkingspartners, te weten de Goed Zorgen Groep (www.cozoz.nl) , Freelance Zorgverlening.nl en ZZP-Maatzorg.nl in het voorjaar van 2012 een viertal succesvolle thema-avonden georganiseerd over een aantal onderwerpen die de positie van de zelfstandig zorgprofessional verbeteren. Bijna 250 zelfstandige zorgprofessionals namen deel.

Middels deze enquête willen we ZZP’ers in de zorg vragen aan te geven welke ondersteuningswensen er leven en hoe ZZP Nederland in samenwerking met de drie partners hun positionering kunnen helpen verbeteren en borgen.

Deze enquête is anoniem, invullen duurt ongeveer 10 minuten.

A) Mijn profiel ZZP-ondernemer in de zorg
Ik ben: *
Klik aan de beroepsuitoefening binnen jouw onderneming
Ik ben ondernemer sinds: *
Mijn leeftijd is: *
Ik ben: *
Hoeveel jaar werkt u in de zorg? *
Mijn hoogste opleidingsniveau in de zorg is: *
B) Goed profileren van je bedrijf
Mijn declarabele zzp-zorgdiensten bestaan uit: *
Meerdere opties mogelijk
Required
C) Goed organiseren van declarabele zorgwerkzaamheden
Onderstaand staan meerdere wegen beschreven om aan uw zzp-zorgwerkzaamheden te komen.
Hoe komt u op dit moment aan uw declarabele zzp-zorgwerkzaamheden? *
Meerder opties mogelijk
Required
Hoeveel declarabele uren werkt u gemiddeld op dit moment per jaar:
0-100 uren
101-200 uren
201-300 uren
301-400 uren
meer dan 401 uren
Via eigen inspanningen
Via een bemiddelaar of uitzendbureau
Via een PGB
Via een Zorginstelling
In een eigen ZZP Zorgteam
Via directe contractering met zorgverzekeraar
Anders, namelijk....
Your answer
Welke wijze van declarabel werk organiseren heeft uw voorkeur? *
Let op: Max drie mogelijkheden aan te klikken
Required
Motiveer hier eventueel uw antwoord:
Your answer
D) Naar een redelijk uurtarief
ZZP’ers in de zorg werken nu nog relatief vaak via een bemiddelende organisatie.
Deze treedt op namens hun cliënten, een zorginstelling of een cliënt met geïndiceerde
zorgbehoeftes. De tarieven voor verpleging, verzorging en begeleiding zijn door de
Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) vastgesteld voor 2012 op:

NZA Tarieven 2012

Basiszorg verpleegkundige niveau 4 72,89 euro (100%) 54,66 euro (75% zzp-ers in de zorg)

Begeleiding, basis 52,58 euro (100%) 39,44 euro (75% zzp-ers in de zorg)

Verzorging, basis 48.79 euro (100%) 36,59 euro (75% zzp-ers in de zorg).

Welk declarabel uurtarief ontvangt u (gemiddeld) op werkdagen tussen 8:00 uur en 18.00 uur
Werkt u niet voor een van de onderstaande opties vul dan geen geldbedrag in achter de optie
minder dan 15 euro
16-25 euro
26-35 euro
36-45 euro
meer dan 46 euro
Via eigen inspanningen
Via een bemiddelaar of uitzendbureau
Via een PGB
Via een Zorginstelling
In een eigen ZZP Zorgteam
Via directe contractering met zorgverzekeraar
Welk declarabel uurtarief ontvangt u (gemiddeld) op werkdagen tussen 18:00 uur en 8:00 uur
Werkt u niet voor een van de onderstaande opties vul dan geen geldbedrag in achter de optie
minder dan 15 euro
16-25 euro
26-35 euro
36-45 euro
meer dan 46 euro
Via eigen inspanningen
Via een bemiddelaar of uitzendbureau
Via een PGB
Via een Zorginstelling
In een eigen ZZP Zorgteam
Via directe contractering met zorgverzekeraar
Welke kosten bepalen mede uw uurtarief? *
Klik aan meerdere opties mogelijk
Required
Toelichting
Your answer
Welk uurtarief heeft u voor 2012 vanuit uw leveringsvoorwaarden bepaald in euro’s voor basisverpleegkundige zorgdiensten? *
Per uur basisverpleegkundige zorgdiensten
Welk uurtarief heeft u voor 2012 vanuit uw leveringsvoorwaarden bepaald in euro’s voor basisverzorgende zorgdiensten? *
Per uur basisverzorgende zorgdiensten
Hanteert u op feestdagen, weekenden en buiten kantooruren een aangepast uurtarief? *
Indien u NIET zorg in Natura levert maar andere zorgdiensten biedt zoals AWBZ Zorg in een ziekenhuis, kraamzorg et cetera, wat is dan uw HOOGST ontvangen uurtarief dat u in 2012 ontvangt ? *
Indien u NIET zorg in Natura levert maar andere zorgdiensten biedt zoals AWBZ Zorg in een ziekenhuis, kraamzorg et cetera, wat is dan uw LAAGST ontvangen uurtarief dat u in 2012 ontvangt ? *
E) Goed verzekerd / Goed Pensioen
Veel ZZP’ers zijn nog onvoldoende verzekerd voor bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid en
hebben nog geen goede voorziening voor de oude dag geregeld zoals een
pensioen of gunstige spaarregeling.
Bent u verzekerd voor arbeidsongeschiktheid *
Indien nee, wat is hiervan de reden
Your answer
Heeft u een oude dagsvoorziening (pensioen) getroffen? *
Indien nee, wat is hiervan de reden
Your answer
Heeft uw verzekeringsmaatschappij uitsluitingen in uw verzekering opgenomen omdat u bijvoorbeeld iets mankeert of te oud/jong bent? *
Indien ja, welke uitsluitingen ?
Your answer
F) Rechtstreeks contracteren met een geïndiceerde zorgcliënt
Direct contracteren via het zorgkantoor, dat de inkoop voor zorgdiensten van verzekerden
regelt, is sinds 2012 via een pilot georganiseerd door VGZ een optie. Deze optie houdt in dat
u als ZZP'er direct een contract afsluit met het zorgkantoor waarin jaarbudget in geld en uren
voor verzorging, verpleging wordt vastgesteld, te besteden aan cliënten die zorg in natura
willen. Deze cliënten krijgen de mogelijkheid om, naast de nu gebruikelijke zorgaanbieders,
eventueel de zorg via een individuele ZZP’er of een ZZP-zorgteamverband zijn / haar zorg
te regelen. Voor meer informatie zie http://www.zzp-nederland.nl/files/File/VGZpilot.pdf
(De link kopiëren en in de adresbalk van uw browser plakken).
Wat vindt u van deze toekomstige inkoopmogelijkheid voor een individuele klant van de zorgverzekeraar?
Your answer
Welke kansen en mogelijkheden ziet/ervaart u als zorgondernemer voor deze klantgroepen?
Your answer
Welke belemmeringen ziet/ervaart u als zorgondernemer voor deze klantgroepen?
Your answer
G) Bewust Bevoegd Bekwaam
Bijblijven in je vakgebied en het goed onderhouden van je vakvaardigheden zijn een must om
een goede onderneming op te zetten en om te kunnen samenwerken met collega’s.
Hoeveel cursussen, bijscholingen, en/of praktijkdagen volgt u gemiddeld per jaar? *
Voert u regelmatig risicovolle en/of voorbehouden handelingen uit: *
Bent u tot het uitvoeren van deze handelingen bevoegd en voldoende bekwaam? *
Hoeveel budget trekt u per jaar uit voor opleidingen/ training/scholing? *
Op welke wijze volgt u uw deskundigheidsbevorderende activiteiten bij voorkeur? *
H) Samenwerken met ZZP-ers of alleen werken
Ik werk samen met andere ZZP-ers *
Ik werk samen met zzp-ers *
Meerdere opties mogelijk
Required
Als ik samenwerk met andere zzp-ers dan heb ik de volgende voorwaarden:
Your answer
I) Autonomie van de zorgprofessional en ondernemerschap
In hoeverre bent u het (niet) eens met onderstaande stellingen? *
Eens
Neutraal
Oneens
a) Ik wil zelf mijn klanten kiezen
b) Ik wil zelf mijn werktijden kiezen
c) Ik bepaal mijn uurtarief
d) Ik wil zelf klanten vinden
e) Ik doe zelf de administratie
f) Als ik of een collega uitval dan regelen we zelf de vervanging
g) Ik concentreer mij alleen op primaire zorgwerkzaamheden, de resterende taken besteed ik uit
Ik vind een vergoeding voor bemiddeling bij het vinden van klanten redelijk als ik betaal *
Van het Nza tarief
Acceptabele kosten per maand voor volledige geautomatiseerde administratie? *
Wat vindt u aantrekkelijk aan ondernemerschap in de zorg ten opzichte van werknemerschap in de zorg?
Your answer
Over welke onderwerpen zou u graag nader geïnformeerd willen worden via workshops in het najaar 2012?: *
Required
Vanuit mijn zzp-onderneming werk ik ( meerdere keuzes mogelijk) met name *
Required
Bent u lid van een beroepsvereniging die belangen van verpleegkundigen en/of verzorgenden behartigt? *
Bent u ingeschreven in het V&VN Kwaliteitsregister? *
Bent u aangesloten bij een klachtenreglement *
Bent u aanwezig geweest bij een van de zorgthema-avonden, verzorgd door Goed Zorgen Groep, Freelance Zorgverlening.nl, ZZP-Maatzorg.nl en Stichting ZZP Nederland over direct contracteren in april 2012 *
Meer informatie
Wij danken u voor het invullen van de enquête.
Als u een specifieke vraag heeft kunt u uw vraag hieronder vermelden.
Als u wilt dat we contact met u opnemen wilt u dan uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer invullen
Uw naam
Your answer
E-mailadres
Your answer
Telefoonnummer
Your answer
Mijn vraag is
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service