24.08 , godz. 11:00 Zajęcia z arteterapii
Informujemy, że wyłącznie osoby, które dostaną mailowe lub SMSowe potwierdzenie uczestnictwa w wydarzeniu, zostały do niego zakwalifikowane. UWAGA! Wysłanie formularza zgłoszeniowego, nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Zapraszamy 24.08, godz. 11:00
Szanowni Państwo, 
Zapraszamy na BEZPŁATNE warsztaty edukacyjne 24.08, o godz. 11:00.


Arteterapia to sposób na pracę z trudnymi doświadczeniami, rozwija koncentrację i podnosi samoocenę, niweluje różnice kulturowe. W arteterapii ważny jest proces tworzenia, a nie rezultat. Zajęcia dają duże możliwości rozwoju i samopoznania, zwłaszcza osób w trudnej sytuacji i z problemami w komunikacji.

Dzięki różnorodności kulturowej dzieci (polskie i ukraińskie) poznają swoje kultury, muzykę, a jednocześnie widzą uniwersalność zabaw i radości, ale i problemów. Dzieci integrują się i tworzą tym samym więzi emocjonalne.

Prowadząca:

Małgorzata Druszcz – absolwentka łódzkiej ASP, trenerka z wykształceniem i dużym doświadczeniem zawodowym (Szkoła Muzyczna I w Łodzi,ASP w Łodzi, studia podyplomowe z arteterapii, prowadziła m.in.zajęcia kreatywne dla dzieci w Świetlicy w Łodzi i łódzkiej pieczy zastępczej).


Miejsce: Fundacja DOBROdzieje się, ul. Piotrkowska 80, klatka D, 3 piętro

Grupa warsztatowa: 10 uczestników 

Termin: 24.08, o godz.11:00

Czas: 120 minut + kwadrans przerwy

Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Organizatorem warsztatów jest Fundacja DOBROdzieje się. 

Projekt finansowany przez IKEA i realizowany we współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja w ramach programu „Bezgraniczni Przyjaciele”.

---

Запрошуємо на БЕЗКОШТОВНИЙ навчальний семінар 24 серпня за адресою вул 11:00.


Арт-терапія – це спосіб роботи з важкими переживаннями, вона розвиває концентрацію та підвищує самооцінку, усуває культурні відмінності. В арт-терапії важливий процес творення, а не результат. Заняття дають чудові можливості для розвитку та самопізнання, особливо для людей у ​​складній життєвій ситуації та з проблемами спілкування.

Завдяки культурному розмаїттю діти (польські та українські) пізнають свої культури, музику, а водночас бачать універсальність ігор та радощів, але й проблем. Діти інтегруються і таким чином створюють емоційні зв’язки.

Ведучий:
Малгожата Друщ – випускниця Академії образотворчого мистецтва в Лодзі, тренер з освітою та великим професійним досвідом (Музична школа І в Лодзі, Академія образотворчого мистецтва в Лодзі, післядипломне навчання з арт-терапії, проводила, серед іншого, творчі заняття для дітей у денній кімнаті в Лодзі та в прийомній сім’ї в Лодзі).

Місце проведення: Фундація ДОБРОДЗЄЄ, вул. Piotrkowska 80, сходи D, 3 поверх

Група семінару: 10 учасників

Дедлайн: 24 серпня, 11:00

Час: 120 хвилин + чверть години перерва

Кількість місць обмежена, враховується порядок надходження заявок.


Воркшоп організовує Фундація DOBRODzieje.

Проект фінансується IKEA та реалізується у співпраці з Фондом Святого Миколая в рамках програми «Друзі без кордонів».

UWAGA! Każdy uczestnik zajęć MUSI przynieść ze sobą wydrukowaną i podpisaną zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika zajęć.

УВАГА! Кожен учасник занять МУСИТЬ мати з собою надруковану та підписану згоду на використання образу учасника занять.
Plik do pobrania, wydrukowania i podpisania, jest dostępny pod poniższym linkiem:
Файл для завантаження, друку та підписання доступний за наведеним нижче посиланням:

https://docs.google.com/document/d/1qdthx2q_z2yOIOXL7xrji1x9XNtRiqzd_aHlAaIYR54/edit?usp=sharing
Imię i nazwisko podopiecznego / Прізвище та ім'я підопічного
*
Wiek podopiecznego / Вік підопічного
*
Imię i nazwisko opiekuna / Ім'я опікуна *
Telefon kontaktowy opiekuna / Контактний телефон опікуна *
Adres email opiekuna / Електронна адреса опікуна *

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja niżej popisana/podpisany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego „RODO”, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację DOBROdzieje się – w celu wysyłania treści informacyjnych na adres e-mail podany w formularzu kontaktowym i/lub kontakt telefoniczny.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1) moja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres koordynatora projektu: kontakt@fundacjadobrodzieje.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy;

2) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania;

3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłaniu treści informacyjnych na adres email podany w formularzu i/lub kontaktu telefonicznego;

4) moje dane nie będą przekazywane ani udostępniane innym organizacjom;

5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w spotkaniu

*


ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я, нижчепідписаний/нижчепідписана на підставі статті 6, пункту 1, літери а та статті 9, пункту 2, літери а Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та щодо вільного руху таких даних і про відкликання Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) Офіційний журнал ЄС L 119/1, від 4.5.2016, відомий як "GDPR", надаю згоду на обробку моїх персональних даних Фондом ДОБРОдзієся - з метою надсилання інформаційних матеріалів на вказану електронну адресу в контактній формі та/або зв'язку по телефону.

Заявляю, що маю повну усвідомленість, що:

мою згоду можна відкликати в будь-який момент, надіславши електронного листа на адресу координатора проекту: kontakt@fundacjadobrodzieje.pl з адресу, на який поширюється ця згода;

у мене є право доступу до вмісту своїх персональних даних та їх виправлення;

мої персональні дані будуть оброблятися виключно з метою надсилання інформаційних матеріалів на вказану електронну адресу в формі та/або для зв'язку по телефону;

мої персональні дані не будуть передаватися або розголошуватися іншим організаціям;

надання даних є добровільним, проте відмова у наданні даних рівносильна неможливості взяти участь у

*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy