แบบเก็บข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผู้ป่วยมะเร็ง สำหรับภาพรวมของโรงพยาบาล
ขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยข้อมูลนี้จะนำมาใช้ในการ จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรด้านการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผู้ป่วยมะเร็ง สำหรับพยาบาลในภาพรวมซึ่งจะไม่มีผลกระทบใด ๆต่อท่าน
โรงพยาบาล *
Your answer
ระดับ *
Required
เขต *
Required
วันที่ให้ข้อมูล *
MM
/
DD
/
YYYY
ผู้ให้ข้อมูล *
Your answer
1. หน่วยในการให้บริการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งในสถานพยาบาล ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ *
หน่วยตรวจรักษาแบบผู้ป่วยนอก
หน่วยบริหารเคมีบำบัดแบบผู้ป่วยนอก
หอผู้ป่วยในเฉพาะเคมีบำบัด
หอผู้ป่วยในรวมกับการรักษาอื่น
หน่วยบริการ
จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเฉลี่ยต่อวัน (ผู้ป่วยนอก) *
Your answer
จำนวนเตียงให้บริการเคมีบำบัด และ จำนวนผู้ป่วยเฉลี่ยต่อวัน (ผู้ป่วยนอก) *
Your answer
จำนวนเตียงให้บริการเคมีบำบัด และ จำนวนผู้ป่วยเฉลี่ยต่อวัน (หอผู้ป่วย) *
Your answer
จำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง และ จำนวนผู้ป่วยเฉลี่ยต่อวัน (หอผู้ป่วยในรวมกับการรักษาอื่น) *
Your answer
2. จำนวนและคุณสมบัติพยาบาลที่ให้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งของสถานพยาบาลในปัจจุบัน (จำนวนรวมของพยาบาลที่ให้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด) *
Your answer
จำนวนพยาบาลที่ผ่านการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยเคมีบำบัด10วัน *
Your answer
จำนวนพยาบาลที่ผ่านการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผู้ป่วยมะเร็ง(4 เดือน) *
Your answer
จำนวนพยาบาลที่ผ่านการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผู้ป่วยมะเร็ง(4 เดือน)ร่วมกับเคมีบำบัด 10 วัน *
Your answer
จำนวนพยาบาลที่ผ่านการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผู้ป่วยมะเร็ง(4 เดือน)ร่วมกับเคมีบำบัด 10 วัน (แต่ไม่ได้ปฏิบัติงานจริง) *
Your answer
สาเหตุจาก *
Your answer
3.สถาบันการศึกษาที่หน่วยงานเคยส่งบุคลากรเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผู้ป่วยมะเร็ง (4 เดือน) / การพยาบาลผู้ป่วยเคมีบำบัด10วัน กรุณาระบุ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค
วิทยาลัยพยาบาล
โรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลศุนย์
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผู้ป่วยมะเร็ง (4 เดือน)
การพยาบาลผู้ป่วยเคมีบำบัด10วัน
ชื่อสถาบันการศึกษาที่หน่วยงานเคยส่งบุคลากรเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาผู้ป่วยมะเร็ง (4 เดือน) *
Your answer
ชื่อสถาบันที่หน่วยงานเคยส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยเคมีบำบัด10วัน กรุณาระบุ *
Your answer
4.แผนการส่งบุคลากรพยาบาลเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งในช่วง 5 ปี(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผู้ป่วยมะเร็ง (4 เดือน)
การพยาบาลผู้ป่วยเคมีบำบัด10วัน
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขารังสีวิทยา (4 เดือน)
อื่นๆ
5.ปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานในการพัฒนาบุคลากรพยาบาลด้านการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง *
Your answer
6.ข้อเสนอแนะในการจัดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผู้ป่วยมะเร็ง (4เดือน) หรือ หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms