Požadavky dotace 2021 - SDH
Prosba k vedoucím kolektivů mladých hasičů.
MŠMT ČR vyhlásilo novou výzvu k podání žádostí o dotaci v oblasti práce s dětmi a mládeží na rok 2021. Žádost bude podávat SH ČMS jako hlavní spolek a jde o finanční podporu činností jako jsou tábory, vzdělávání vedoucích, volnočasové aktivity kolektivů, mezinárodní spolupráce, provoz OSH i KSH a další.
Výzva obsahuje nové prvky, a pro zpracování odpovídajícího projektu je pro mě nezbytná vaše pomoc.
V přiloženém dotazníku vás prosím o vyplnění několika informací.
Jde zejména o volnočasové aktivity, zda v rámci svých schůzek v roce 2021 předpokládáte i tuto náplň činnosti: mezigenerační dialog (zejména spolupráce nebo akce se seniory) a pomoc se zmírněním vzdělanostních následků pandemie Covid – 19 (jde hlavně o vzdělávací činnost, neformální vzdělávání dětí na schůzkách či samostatných akcích, něco jako vzdělávací dny, příkladem je např. příměstský tábor s prvky vzdělávání, které jsou nám blízké např. první pomoc, prevence při mimoř. situacích, zdravověda, ekologie, orientace v přírodě a další).
Vaše náměty mi velmi pomohou při tvorbě projektu, který je povinnou přílohou žádosti o dotaci. Pokud budete mít v roce 2021 zájem o dotaci na volnočasové aktivity, kontaktujte prosím co nejdříve vaše Okresní sdružení hasičů a váš požadavek upřesněte. Okresní sdružení poté celkovou požadovanou částku za okres předá SH ČMS. Dotace může být poskytnuta jen do výše celkové alokace na tuto oblast, kterou budeme znát až po schválení žádosti.
Velmi Vám děkuji za pomoc a spolupráci.
Ing. Monika Němečková
náměstkyně starosty SH ČMS

Žádáme o vyplnění nejpozději do 20. 11. 2020
Email address *
Sbor dobrovolných hasičů: *
IČO: *
OSH: *
KSH: *
Jméno a příjmení vedoucího kolektivu: *
Kontakt na vedoucího - telefon: *
Mezigenerační dialog
Plánujeme v roce 2021 v rámci volnočasových aktivit s dětmi zapojit i prvky mezigeneračního dialogu (spolupráce nebo akce se seniory): *
Pokud odpovíte "ano", vyplňte prosím odpovědi na následující otázky.
Pokud takové akce plánujete, jakou formou:
Kolik takových akcí v roce 2021 plánujete:
Kolik předpokládáte zapojených dětí na těchto akcích:
Uveďte příklady:
Zmírnění následků Covid - 19
Plánujeme v roce 2021 v rámci volnočasových aktivit s dětmi zapojit i téma pomoci zmírnění vzdělanostních následků pandemie Covid - 19: *
Pokud odpovíte "ano", vyplňte prosím odpovědi na následující otázky.
Pokud takové akce plánujete, jakou formou:
Kolik takových akcí v roce 2021 plánujete:
Kolik předpokládáte zapojených dětí na těchto akcích:
Uveďte příklady:
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Report Abuse