รายงานการสอนออนไลน์
คำชี้แจง

เพื่อเป็นการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19) จึงขอความร่วมมือให้คุณครูผู้สอนทุกท่านได้รายงานการสอนประจำวันทุกวันตามแบบฟอร์มนี้
1. บันทึกข้อมูลหลังจากการสอนในคาบสุดท้ายของแต่ละวันที่สอน (ภายใน 21.00 น.)
2. บันทึกการสอนครั้งละห้อง หากสอนหลายห้องให้กดเพิ่มห้องหลังจาก เพื่อเพิ่มข้อมูล
3. เมื่อครบคาบสอนทั้งหมดในแต่ละวัน ให้กดส่งข้อมูลได้ทันที
4. กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดส่งข้อมูล
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ - สกุล ครูผู้สอน (ไม่ต้องเติมคำนำหน้าชื่อ) *
สาระการเรียนรู้ *
วันที่สอน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy