Seminārs "Atbalsta saņemšanas nosacījumi LEADER pieejas īstenošanai 2014. — 2020. gadam"
2018.gada 23.novembrī no 13:00 - 15:00

LEADER mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām.

Seminārā jūs uzzināsiet:
• Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības Kaimiņi vietējas teritorijas attīstības stratēģijas mērķi, prioritātes
• Iepriekšējā pieredze ( jau iesniegtie, īstenotie projekti)
• Atbalsta saņemšanas nosacījumi
• Vērtēšanas kritēriji

Eksperte: Inga Krekele, Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība "Kaimiņi" koordinatore

Reģistrācija: https://goo.gl/forms/CkQ69jw2HgJ8AxY33
Email address *
VĀRDS / UZVĀRDS *
ORGANIZĀCIJAS NOSAUKUMS *
AMATS *
TĀLRUNIS *
Reģistrējoties piekrītu personas datu aizsardzības noteikumiem
1. Reģistrējoties dalībai pasākumā (turpmāk – Pasākums), Uzņēmums piekrīt, ka Pasākuma norises laikā Uzņēmuma pārstāvis (turpmāk – Dalībnieks) var tikt fotografēts un filmēts. Organizators ir tiesīgs video un fotofiksācijas rezultātā radīto materiālu kopumā vai pa daļām izmantot jebkāda veida informēšanai par Pasākuma norisi. Dalībnieks ir informēts, ka Organizators izmantos šīs tiesības brīvi pēc saviem ieskatiem, tajā skaitā ir arī tiesīgs nodot tās tālāk trešajām personām. Dalībniekam ir tiesības pieprasīt no Organizatora informāciju par trešajām personām, kurām nodotas tiesības izmantot video un/vai fotofiksācijas rezultātā radīto materiālu. Dalībnieks var iebilst pret šajā sadaļā noteiktajām darbībām un pieprasīt pārtraukt materiālu publicēšanu tikai gadījumā, ja konkrētajā fotogrāfijā Dalībnieks ir tieši identificējams, un Organizatoram ir tehniski iespējams dzēst konkrēto Dalībnieku un/vai neizmantot konkrēto fotogrāfiju.
2. Reģistrējoties Pasākumam, Dalībnieks nodod Organizatoram šādus savus datus: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, uzņēmuma nosaukumu.Dalībnieks, reģistrējoties Pasākumam, apliecina savu brīvu gribu dalībai pasākumā, kā arī izsaka piekrišanu Dalībnieka datu apstrādei ievērojot Pasākuma norisei nepieciešamo apjomu, mērķi un termiņu.
3. Organizators apliecina, ka Dalībnieka iesniegtie dati tiks glabāti, apstrādāti tikai tādā apjomā un termiņā, kādā tas nepieciešams Pasākuma norisei un Dalībnieku uzskaites kontrolei, bet ne ilgāk kā 1 gadu pēc Pasākuma norises.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy