ใบสมัครเข้ารับการอบรม เรื่อง “ธุรกิจมั่นคง ดำรงคุณธรรม ด้วยกฎหมายแข่งขันทางการค้า”
ปิดรับสมัคร เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว
ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ
ส่วนส่งเสริมธรรมาภิบาลธุรกิจ
กองธรรมาภิบาลธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โทร. 0 2547 4417, 0 2547 5988
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy