แบบประเมินการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560
ขอให้ผู้ปกครองทำเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด เพื่อนำไปปรับปรุง และพัฒนางานของโรงเรียนต่อไป
ผู้ปกครองระดับชั้น
คำถามไม่ระบุชื่อ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
วจนพิธีกรรม และการต้อนรับผู้ปกครอง
นโยบายการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาโรงเรียน และแนะนำครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2560
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
การพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสาร
การพบครูประจำชั้น
การรับหนังสือเรียน และชุดนักเรียน
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการมาประชุมในครั้งนี้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms