แบบประเมินการจัดกิจกรรม "ร้อยรักรวมใจเทิดไท้แม่ของแผ่นดิน"

ณ วัดกำแพงมณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
  This is a required question
  This is a required question
  1. สถานที่จัดกิจกรรมและการตกแต่งสถานที่
  2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
  3. พิธีกรและกำหนดการจัดกิจกรรม
  4. การทำพิธีถวายพระพร
  5. การมอบรางวัลแม่ดีเด่น
  6. การมอบทุนการศึกษา
  7. การขับร้องเพลงเทิดพระคุณแม่
  8. การแสดงเทิดพระคุณแม่
  9. การจัดพิธีกราบแม่
  10. ความร่วมมือของผู้ปกครอง
  Please enter one response per row
  This is a required question