PREINSCRIPCIÓ REFORÇ ESCOLAR CURS 2021-2022
Preinscripción Refuerzo Escolar Curso 2021-2022
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Nom de l'alumne/a *
Nombre del alumno
Curs *
Curso
Nom i cognoms del pare/mare/tutor legal *
Nombre y apellidos del padre/madre/tutor legal
DNI del pare/mare/tutor legal *
DNI del padre/madre/tutor legal
Adreça *
Dirección
Telèfons de contacte *
Teléfonos de contacto
Adreça electrònica *
Correo electrónico
De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades i les del vostre fill/a o tutelat/da s'incorporaran al sistema de tractament titularitat de ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D'ALUMNES DEL COL·LEGI PÚBLIC INSP. DR. COMAS CAMPS D'ALAIOR amb CIF G07079809 i domicili social situat a AV. VERGE DEL TORO, 84 07730 ALAIOR (ILLES BALEARS), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que ASSOCIACIÓ DE PARES i MARES D'ALUMNES DEL COL·LEGI PÚBLIC INSP. DR. COMAS CAMPS D'ALAIOR té previst realitzar:
⋅ Finalitat: Gestió administrativa, facturació, comptabilitat i obligacions legals.
⋅ Termini de conservació: 5 anys, en compliment de la Llei General Tributària.
⋅ Base legítima: En compliment d'una llei.
⋅ Cessions: Les vostres dades i les del vostre fill/a o tutelat/da es comunicaran en cas de ser necessari a Agència Tributària, Bancs, Caixes i Organismes o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes a la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és el compliment d'una llei.
Així mateix, us informem que podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, adreçant-vos per escrit a l'adreça de correu dpd.cliente@conversia.es o al telèfon 902 877 192.
D'acord amb els drets que us confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podreu exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió ("dret a l'oblit"), portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment donat per al tractament de les mateixes, dirigint la vostra petició a l'adreça postal esmentada més amunt o al correu electrònic: apadoctorcomas@gmail.com. Podreu adreçar-vos a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que considereu oportuna.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy