Enquesta d'acollida de l'alumnat Alemany 2019-2020
Per tal de millorar l'acollida que cada curs fa l'escola, ens és molt necessari conèixer la teva opinió sobre el primer contacte amb aquesta escola. Marca el teu grau de satisfacció en relació a aquests aspectes de 10 = molt positiu a 0 = molt negatiu o escull la opció que més s'acosta a la teva realitat. Si no tens prou dades per respondre alguna pregunta, no la contestis/valoris.

Con el objetivo de mejorar la acogida que la escuela hace cada curso, nos resulta muy necesario conocer tu opinión sobre el primer contacto que has tenido con esta escuela. Marca el grado de satisfacción que has tenido con respecto a los siguientes aspectos, usando una puntuación entre 10 = muy positiva y 0 = muy negativa, o escoge la opción que más se acerca a tu realidad. Si no tienes suficientes datos para responder a alguna pregunta, no la contestes o la valores.
Selecciona professor/a i grup / Selecciona profesor/a y grupo *
Coneixes el funcionament general de les EOIs (cursos i certificats) / Conoces el funcionamiento general de las EOIs (cursos y certificados)
Coneixes les dependències i els diferents serveis de què disposa el centre / Conoces las dependencias y los diferentes servicios de que dispone el centro
El format i contingut de la presentació de la informació d'inici de curs (PowerPoints) / El formato y el contenido de la presentación de la información de inicio de curso (PowerPoints)
La informació rebuda referent al pla d'emergència del centre (evacuació i confinament) és adequada / La información que has recibido sobre el Plan de Emergencia del centro (evacuación y confinamiento) es adecuada
El professorat t'ha proporcionat i comentat la guia de l'alumnat / El profesor/a te ha proporcionado y comentado la guía del alumno
Trobes la informació de la guia de l'alumnat suficient i adequada / Encuentras la información de la guía del alumno suficiente y adecuada
La informació sobre el tipus d'avaluació és clara i entenedora / La información sobre el tipo de evaluación es clara y comprensible
Has rebut informació sobre el calendari del curs (inici i acabament de les classes, vacances, dies de lliure disposició, etc.) / Has recibido información sobre el calendario del curso (inicio y final de las clases, vacaciones, días de libre disposición, etc.)
El professorat ha explicat la importància que té l'assistència a classe i el treball personal fora de l'aula / El profesorado ha explicado la importancia que tiene la asistencia a clase y el trabajo personal fuera del aula
Des del 1r dia el tracte del professorat vers l'alumnat ha estat bo / Desde el primer día el trato del profesorado hacia el alumnado ha sido bueno
Des del 1r dia el professorat ha fomentat la cohesió del grup-classe / Desde el primer día el profesorado ha fomentado la cohesión del grupo clase
Trobes a faltar alguna informació sobre el funcionament de l'escola / Consideras que te falta información sobre el funcionamiento de la escuela
Trobes a faltar alguna informació sobre el sistema d'avaluació / Consideras que te falta información sobre el sistema de evaluación
Valora la satisfacció global amb la teva acollida al centre aquest curs / Valora la satisfacción global con la acogida al centro este curso
Altres comentaris / Otros comentarios
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Report Abuse