Регистрация за обучение "JUMP Math - иновативна система за преподаване на математика" 17 май - 7 юни 2021 г. неприсъствено и 8, 9, 10 юни 2021 г. присъствено онлайн
Капацитетът за това обучение е запълнен.
This form was created inside of Institute for Progressive Education. Report Abuse