Vstupný formulár pre zapojenie sa do projektu ITexperience

OZ Sme ľudia, Sklenárova 44, 821 09 Bratislava, IČO: 422 54 116, DIČ: 202 330 2765.

Tento formulár slúži na zozbieranie základných informácií o študentoch stredných škôl, ktorí majú záujem zúčastňovať sa na prednáškach konaných v rámci projektu ITexperience. Jednotlivé nadobudnuté informácie budú použité iba pre potreby projektu a nebudú poskytnuté tretím stranám bez ďalšieho súhlasu osôb, ktoré dotazník vyplnia. Štatistický sumár výsledkov získaných údajov bez identifikačných údajov respondentov môže byť publikovaný v rámci propagácie projektu alebo pre potreby jeho ďalšieho rozvoja. Formulár je prioritne určený pre študentov aktuálne do projektu zapojených piatich stredných škôl. V prípade, ak neštudujete na uvedených stredných školách, ale máte záujem sa do projektu akoukoľvek formou zapojiť alebo mu inak pomôcť, kontaktujte nás prosím prostredníctvom mailovej adresy sykora@itexperience.sk. Ďakujeme.

  Identifikačné údaje

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Skillset

  Pascal
  C/C++
  Visual C
  Java
  HTML/CSS
  PHP
  Ruby
  Java Script
  Python
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Wordpress
  Joomla
  Drupal
  Typo3
  Ruby on Rails
  Databázy
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Linux
  Windows
  iOS
  XEN
  VMware
  Please enter one response per row
  Skladanie PC
  Raspberry Pi
  Arduino
  8/16-bit PC
  Please enter one response per row
  Anglický jazyk
  Nemecký jazyk
  Please enter one response per row
  This is a required question