BIỂU MẪU ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY TỜ TRỰC TUYẾN DÀNH CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY VĂN BẰNG 1

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc xin cấp các loại giấy tờ, Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên thực hiện việc cấp các loại giấy tờ trực tuyến cho sinh viên như:
1. Thời gian đăng ký: trước 16h00 hàng ngày.
2. Thời gian nhận giấy tờ đã đăng ký:
- Sinh viên đăng ký nhận giấy tờ tại cơ sở Nguyễn Tất Thành vui lòng liên hệ phòng A103 vào các ngày làm việc trong tuần:
+ Buổi sáng: từ 07h30 đến 11h30;
+ Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h00.
- Sinh viên đăng ký nhận giấy tờ tại cơ sở Bình Triệu, vui lòng liên hệ phòng E102 vào ngày Thứ hai hàng tuần:
+ Buổi sáng: từ 07h30 - 11h30;
+ Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h00.
3. Quy trình:
- Sinh viên truy cập vào website của Trường www.hcmulaw.edu.vn – mục “Sinh viên” – chọn “Cấp giấy tờ trực tuyến cho sinh viên” và thực hiện theo hướng dẫn.
- Sinh viên phải điền đầy đủ thông tin ở phần “Bắt buộc” trước khi thực hiện việc đăng ký cấp các loại giấy tờ cụ thể.
- Sinh viên thực hiện đăng ký xin cấp loại giấy tờ nào phải điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu của mục đăng ký giấy tờ đó.
*Lưu ý: Sinh viên phải xuất trình Thẻ sinh viên khi nhận giấy tờ đã đăng ký và không được nhận thay cho người khác.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với Phòng CTCT-SV (anh Phùng Minh Thương) – Phòng A.103 – Cơ sở Nguyễn Tất Thành. Điện thoại: 08 – 39800989 – 138. Email: ctctsv@hcmulaw.edu.vn hoặc pmthuong@hcmulaw.edu.vn
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question