...guanyar el dret a l'habitatge a Barcelona.

ENQUESTA amb grau d'acord/desacord amb les propostes per lluitar pel dret a l'habitatge

    Les PREMISSES que modulen el nostre discurs en aquesta enquesta.

    Les propostes legislatives que presentem estan basades en els següents supòsits:

    1 La presumible reducció de la població a mig termini. La presumible reducció de creació d'unitats familiars / any. L'augment d'unitats familiars unipersonals o monoparentals. 2 L'urbanisme s'ha d'entendre com a un procés global i sostenible que, a través de les polítiques municipals, permeti assolir als ciutadans el dret a la ciutat. Parlem d'un urbanisme dens i no extensiu que eviti la destrucció ambiental del país. Per tant, reivindiquem la recuperació d'espais naturals dins les ciutats i l'horta de proximitat. 3 La promoció d'una cultura del dret a l'habitatge basada en la regulació financera, la sostenibilitat i el decreixement. 4 La necessitat de conservació i rehabilitació de l'enorme parc d'habitatges existent. La promoció d'habitatge nou només en substitució d'edificis en mal estat o en cas de demanda no coberta identificada per l'administració. 5 Obertura d'una auditoria social, basada en el "Judici i Càstig", "Reparació i no Repetició", sobre el deute hipotecari en mans de tenidors nacionals i internacionals generat entorn de la bombolla immobiliària de les últimes dècades. 6 Iniciar un procés consensuat i no traumàtic, amb les autoritats monetàries europees, de negociació d'una quitança del deute de les economies familiars, socials i nacionals de l'Estat espanyol. .
    només podeu seleccionar 3
    This is a required question