Terapihundsutbildning Stockholm
Hundassisterad vård och terapi - HAI

Kursdatum: 12-13/11, 10-11/12, 21-22/1-2020 samt 28/4-2020
Diplomering: 30/6-2020

Hundassisterad vård och terapi DAV – DAT

Utbildning av både Vårdhund och Terapihund. Alla hundteam deltar samma utbildning. Skillnaden är att de som utbildar sig enligt standard för att examinera sig som Vårdhundsteam skall utföra verksamhetsförlagd utbildning inom demensvård, äldreomsorg eller med människor med förvärvad hjärnskada, Terapihundsteamet kan utföra verksamhetsförlagd utbildning inom vård, skola och omsorg m.m. Förkunskaps krav för att gå utbildningen för hundföraren är genomförd två års gymnasieutbildning för terapihund. För vårdhund krävs två års genomförd gymnasieutbildning inom vård och omsorg. Lämplighetstester och examinering skiljer sig åt mellan Terapihund och Vårdhund. I övrigt deltar man på samma utbildning. Vid frågor maila oss på: info@terapihundskolan.se

Terapihunden kallas även tillsammans med Vårdhunden för en social tjänstehund. En social tjänstehund med förare arbetar för att öka deltagarens motivation, välbefinnande och hälsa. Hundteamet arbetar med fysisk, psykisk, social och kognitiv träning. Terapihunden arbetar inom vård, skola och omsorg. Vårdhunden arbetar inom äldreomsorg, demensvård och rehabilitering av människor med förvärvad hjärnskada.

Vårdhundföraren eller terapihundföraren är en diplomerad hundförare som arbetar med sin hund antingen enskilt eller i samarbete med legitimerad personal. Hundsteamets uppgifter är att göra målinriktade besök inom vård, skola och omsorg. Teamet ska arbeta med målinriktade metoder som dokumenteras och utvärderas. Vård- och Terapihundsutbildning med godkänd examen ger behörighet till att arbeta yrkesmässigt som tjänstehundsteam. Vi följer svensk standard för utbildning av vårdhund.

Hunden gör först ett lämplighetstest tidigast vid ett års ålder. Därefter går man en besökshundsutbildning. Efter godkänd besökshundsexamen vidareutbildar hundteamet sig till vårdhundsteam eller terapihundsteam.

Utbildningen är en kombinationsutbildning i form av fysiska träffar, träning av hund och litteraturstudier på distans samt verksamhetsförlagd utbildning. De fysiska träffarna är 8st där vi ses två dagar vid varje tillfälle. Utöver detta tillkommer en extra dag för diplomering I vissa fall formas detta om till kvällskurs.

Separat lämplighetstest görs i förväg och diplomering/ examinering tillkommer. Tider för detta hittar ni på vår hemsida. www.terapihundskolan.se

Förkunskapskrav för kursen:

Besökshund samt att man inför diplomering behöver godkänd veterinärbesiktning för att veta att hunden inte lider av någon smärta. Du måste ha tillgång till dator och internet en del av kursen är webbaserad.

Utbildningens innehåll:

7 st heldagarsutbildning + 70 h verksamhetsförlagd utbildning + 400 h ortsoberoende utbildning.

Utbildningen ska ge hundteamet kunskap inom:

– Tjänstehundens insatser anpassade till individ.
– Djuromsorg och hälsa
– Hundens träning
– Kommunikation, bemötande, förhållningssätt
– Människans hälsa, etik och värdegrund
– Verksamhetsförlagd utbildning.

Hundföraren är en diplomerad hundförare. Som arbetar med sin hund antingen enskilt eller i samarbete med legitimerad personal. Hundsteamets uppgifter är att göra målinriktade besök inom vård, skola och omsorg. Teamet ska arbeta med målinriktade metoder som dokumenteras och utvärderas.

Godkänd examen ger behörighet till att arbeta yrkesmässigt som tjänstehundsteam.

Pris Terapihund / Vårdhund :

Pris skolhund:

Kursavgift - 15375 kr
(Avbetalningsplan med individuellt upplägg kan göras www.humanfinans.se.)

Diplomeringsalternativ för terapihund 1.
3125 kr – Ekipaget kommer till oss på utsatt tid och diplomeras samtidigt som andra.


* Kontakta STHS för mer information
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Svenska Terapihundskolan. Report Abuse