Formularz zgłaszania uwag i wniosków podczas konsultacji społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań na lata 2015 -2020

Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań udostępniono:
- na stronach Stowarzyszenia Metropolii Poznań, Powiatu Poznańskiego oraz Gmin wchodzących w ich obręb.

Uwagi można zgłaszać od 28 września do 5 października 2015 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  II. Uwagi i wnioski zgłoszone do Projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań na lata 2015 - 2020

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Dziękujemy za udział w konsultacjach społecznych