Αξιολόγηση της εμπειρίας και της ικανοποίησης των ληπτών υπηρεσιών υγείας από τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤoΜΥ)
Αγαπητέ/ή χρήστη/τρια των υπηρεσιών υγείας,

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης,. Σκοπός της έρευνας είναι να καταγραφούν οι εμπειρίες σας από τη χρήση των υπηρεσιών των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ). Σκοπός είναι να αξιολογηθεί η ποιότητα των υπηρεσιών από τη συγκεκριμένη μονάδα υγείας και να παραχθεί τεκμηριωμένη πληροφόρηση για την ποιότητα των υπηρεσιών προς τις διοικητικές αρχές.
Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική και ανώνυμη. Οι απαντήσεις σας είναι εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. Θα γίνει ομαδοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων και δεν θα είναι εφικτή η αποκάλυψη των απαντήσεων σας σε κανένα εμπλεκόμενο μέρος, ακόμα και στους ίδιους τους ερευνητές.
Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης μελέτης. Τέλος, σας παρακαλούμε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις με τον τρόπο που ορίζεται κάθε φορά. Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου χρειάζονται περίπου πέντε με επτά (5-7) λεπτά.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο και τη συνεργασία σας!


1. Ποια Τοπική Μονάδα Υγείας επισκεφθήκατε τελευταία (μόνο Αττική, Πειραιάς και Νησιά Αιγαίου)
2. Ποιο είναι το φύλο σας; *
3. Ποιο είναι το έτος γέννησής σας (π.χ. 1980); *
Your answer
4. Ποια είναι η εθνικότητά σας; *
5. Ποιό είναι το εκπαιδευτικό σας επίπεδο; *
6. Αναφορικά με την ασφάλισή σας: (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα) *
Required
7. Έχετε πιστοποιημένη αναπηρία άνω του 67%; *
8. Πώς θα περιγράφατε τη γενική κατάσταση της υγείας σας; *
9. Πάσχετε από κάποιο χρόνιο νόσημα, δηλαδή από νόσημα που το έχετε για περισσότερο από ένα χρόνο;
10. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 6 μηνών, πόσο συχνά επισκεφτήκατε αυτήν την ΤΟΜΥ; *
11. Έχετε εγγραφεί σε Οικογενειακό Γιατρό; *
12. Με ποιούς από τους παρακάτω επαγγελματίες υγείας ήρθατε σε επαφή στην τελευταία σας επίσκεψη; (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερους από έναν) *
Required
13. Ποιός είναι ο λόγος της τελευταίας σας επίσκεψής στην ΤΟΜΥ; (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερους από έναν) *
Required
14. Προγραμματίσατε ραντεβού για αυτή την επίσκεψη; *
15. Πόσες ημέρες μεσολάβησαν από τον προγραμματισμό της επίσκεψης έως την πραγματοποίησή της;
16. Ο/η γιατρός σας παρέπεμψε αλλού;
17. Ο/η γιατρός σας παρέπεμψε σε:
18. Ο/η γιατρός σας συνταγογράφησε:
19. Αν ναι, σας συνταγογράφησε (μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από μια απαντήσεις):
Αναφορικά με την τελευταία σας επίσκεψη, σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τα παρακάτω;
Παρακαλούμε βαθμολογήστε από το 1 έως το 5 (όπου το 1 αντιπροσωπεύει την απάντηση "Διαφωνώ απόλυτα" και το 5 την απάντηση "Συμφωνώ απόλυτα")
20. Το ωράριο λειτουργίας είναι βολικό *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
21. Αυτή η ΤΟΜΥ είναι κοντά στο σπίτι μου ή/και στη δουλειά μου *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
22. Ήταν εύκολο να προγραμματίσω το ραντεβού *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
23. Ο/η γιατρός με ρώτησε για το ιατρικό ιστορικό μου *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
24. Ο/η γιατρός μου έδωσε φάρμακα λαμβάνοντας υπόψη του-της και τα φάρμακα που μου έχουν δώσει οι άλλοι γιατροί *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
25. Ο/η γιατρός με ρώτησε για τα αποτελέσματα των διαγνωστικών μου εξετάσεων που έγιναν στο πρόσφατο παρελθόν *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
26. Ο/η γιατρός μου παρείχε συμβουλές για το πώς να ζω υγιεινά (π.χ. σχετικά με τη σωματική άσκηση, το κάπνισμα, το φαγητό, το ποτό, τη φαρμακευτική μου αγωγή, τις συνήθειες ύπνου κ.λπ.) *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
27. Ο/η γιατρός μου εξήγησε αναλυτικά την κατάσταση της υγείας μου *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
28. Ο/η γιατρός μου εξήγησε αναλυτικά τυχόν προτεινόμενους τρόπους θεραπείας *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
29. Ο/η γιατρός ήταν ευγενικός-η μαζί μου *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
30. Ο/η γιατρός με άκουσε προσεκτικά *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
31. Ο/η γιατρός αφιέρωσε αρκετό χρόνο για να με εξετάσει *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
32. Ο/η γιατρός έλαβε υπόψη του-της τη γνώμη μου αναφορικά με τη φροντίδα και τη θεραπεία μου *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
33. Ήταν εύκολο να προσανατολιστώ μέσα στους χώρους αυτής της ΤΟΜΥ *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
34. Η αίθουσα αναμονής είναι άνετη *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
35. Οι χώροι της ΤΟΜΥ ήταν καθαροί (π.χ. ιατρεία, τουαλέτες, χώροι αναμονής, κλπ.) *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
Εάν κατά την τελευταία σας επίσκεψη, ΔΕΝ είδατε νοσηλευτές/-τριες ή άλλους επαγγελματίες υγείας,τότε παρακαλώ προχωρήστε στην ερώτηση 40
36. Οι νοσηλευτές-τριες με άκουσαν προσεκτικά
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
37. Οι νοσηλευτές-τριες μου έδωσαν συμβουλές για την υγεία μου
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
38. Οι νοσηλευτές-τριες ήταν ευγενικοί-ές
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
39. Οι άλλοι επαγγελματίες υγείας (εκτός από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές-τριες) με άκουσαν προσεκτικά
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
40. Προσδιόρισε ο-η γιατρός το χρόνο επανεξέτασής σας; *
41. Σε κλίμακα από 0 έως 10, σε τί βαθμό θα συστήνατε τον/την γιατρό που επισκεφτήκατε κατά την τελευταία σας επίσκεψη στους φίλους ή/και τους συγγενείς σας; Παρακαλούμε βαθμολογήστε από το 0 έως το 10 (όπου το 0 σημαίνει Σίγουρα όχι και το 10 σημαίνει Σίγουρα ναι) *
Σίγουρα όχι
Σίγουρα ναι
42. Τι σας δημιούργησε θετικές εντυπώσεις κατά την τελευταία σας επίσκεψη;
Your answer
43. Τι θα μπορούσε να βελτιώσει ο γενικός γιατρός/παθολόγος ή/και οι άλλοι επαγγελματίες υγείας που είδατε σήμερα;
Your answer
44.Τι θα μπορούσε να βελτιωθεί σε αυτήν τη ΤΟΜΥ;
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service