ZAPISY NA LEKCJE TAŃCA
Po dokonaniu zapisu, otrzymacie Państwo potwierdzenie, które oznacza wstępną rezerwację miejsca na kursie. Pełna rezerwacja miejsca po wpłacie zadatku lub pełnej kwoty kursu.
W razie braku potwierdzenia w ciągu 2 dni, proszę o kontakt e-mail: biuro@boogie.pl lub telefonicznie 503-929-710.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Wybrany termin zajęć *
Zgłaszający *
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna/osoby pełnoletniej *
Imię i nazwisko dziecka
(wypełniamy tylko w przypadku zapisu do grup dziecięcych i młodzieżowych)
Numer Telefonu *
Adres e-mail: *
Skąd wiesz o Szkole Tańca Beep Boogie?
Czy posiadasz kartę FitProfit: *
Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z Unijnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). *
Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Obowiązujące od 25 maja 2018 r.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO,informujemy, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Tańca Beep Boogie / Beep Boogie Małgorzata Duk z siedzibą w Warszawie,NIP: 951-13-61-465, REGON 142329951. Inspektorem danych osobowych w ww. firmie jest Pani Małgorzata Duk, adres e-mail: biuro@boogie.pl ,tel. 503 929 7102. Pani/Pana dane osobowe znajdują się u nas w wyniku naszych wspólnych działań - Pani/Pana uczestnictwa w kursach, lekcjach indywidualnych, warsztatach, obozach, koloniach, turniejach oraz współpracy przy organizacji ww wydarzeń.3. Pani/Pana dane osobowe przede wszystkim przetwarzamy w celu organizacji działań wymienionych w pkt.2. Operujemy danymi także na potrzeby spełniania ustawowych obowiązków - sprawozdawczości rachunkowej i księgowej. W przypadku naszej strony internetowej - www.boogie.pl, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celach marketingowych. Analizowany jest ruch na stronie internetowej - możemy anonimowo przetwarzać Pani/Pana aktywność na stronie dla celów analityki internetowej.4. Do przekazania Pani/Pana danych osobowych dochodzi najczęściej podczas uczestnictwa w naszych aktywnościach (kursy, lekcje, warsztaty, obozy taneczne, turnieje). Jest to imię i nazwisko wraz z numerem telefonu i/lub adresem e-mail. W niektórych przypadkach (np. uczestnictwo w turniejach w rywalizacji sportowej) prosimy Panią/Pana o podanie dodatkowo danych adresowych oraz daty urodzenia. Każdorazowo dane te przetwarzane są jedynie na potrzeby wypełnienia umowy wynikającej z uczestnictwa w danej aktywności.5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom, którym Szkoła Tańca Beep Boogie/ Beep Boogie Małgorzata Duk jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. biuro rachunkowe, w którym prowadzona jest dokumentacja firmy, rejestracja uczestnictwa w turniejach, warsztatach, szkoleniach organizowanych przez partnerów firmy). Pani/Pana dane osobowe, które uzyskaliśmy od Państwa nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego.6. Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych w poszczególnych celach oraz czas ich przetwarzania są następujące:Cel – wykonanie oferty Szkoły Tańca Beep Boogie/ Beep Boogie Małgorzata Duk dla klienta - podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania oferty, której stroną jest Użytkownik;Cel – marketing produktów i usług administratora (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych), pomiary statystyczne – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a) - zgoda osoby której dane dotyczą;Cel – przetwarzanie danych z powodów technicznych dla zachowania ciągłości działania i funkcjonalności firmy – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f) - uzasadniony interes administratora.7. Pani/Pana dane osobowe, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych do ich przetwarzania i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy prawnej opisanej powyżej.8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:a) prawo żądania od Administratora:- dostępu do danych osobowych,- niezwłocznego sprostowania danych osobowych,- niezwłocznego usunięcia danych osobowych,- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,b) prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;c) prawo do przenoszenia danych osobowych;d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.Prawa dotyczą Pani/Pana danych osobowych, a szczegółowy zakres, zasady i warunki realizacji ww. praw określają16, 17, 18, 20, 21 i 77 RODO.9. Jednocześnie przypominamy, że możecie Państwo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę, informując o tym Inspektora Ochrony Danych. Dane będziemy przetwarzali do czasu cofnięcia zgody. 10. W przypadku wszelkich pytań, niejasności, sprostowań, sprzeciwu, zastrzeżeń dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Szkole Tańca Beep Boogie / Beep Boogie Małgorzata Duk z siedzibą w Warszawie to:adres e-mail: biuro@boogie.pl,tel. 503 929 710,formularz kontaktowy dostępny na stronie www.boogie.pl
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.