APTAUJAS ANKETA BALVU NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM
Cienījamais Balvu novada iedzīvotāj!
Aptaujas mērķis ir noskaidrot Jums interesējošos jautājumus, Jūsu viedokli par pašvaldības darbu, problēmām un to risinājumiem, kā arī Jūsu informētību par pašvaldību kopumā, lai, tiekoties ar novada vadību, speciālistiem, saruna būtu konstruktīvāka.
Jautājumu gadījumā zvaniet pa tālruni 28307573.
1. Vai Jūs un Jūsu ģimene esat apmierināti ar pašreizējo dzīves vietu? *
1.1.Ja atbildējāt, ka "gatavojaties apmesties citā vietā", tad kur un kapēc?
Your answer
2. Cik bieži Jūs apmeklējat novada domi? *
3. Cik bieži Jūs apmeklējat pagasta pārvaldi? *
4. Kā Jūs vērtējat Balvu novada pašvaldības darbu? *
Labi
Apmierinoši
Neapmierinoši
Pašvaldība informē iedzīvotājus par jaunākajiem notikumiem un pieņemtajiem lēmumiem
Pašvaldība organizē kultūras un sporta dzīvi
Pašvaldība rūpējas par mazās un vidējās uzņēmējdarbības (t. sk. lauksaimniecības) attīstību
Pašvaldība risina sociālos jautājumus
Pašvaldība risina izglītības jautājumus
Pašvaldība rūpējas par komunālās saimniecības attīstību
Pašvaldība rūpējas par teritorijas labiekārtošanu
Pašvaldība rūpējas par sabiedrisko kārtību un drošību
5. Ko, saistībā ar novada pakalpojumiem, Jūs gribētu izcelt kā pozitīvu, un ko negatīvu, t.i. tādu, kur būtu daudz darāmā un uzlabojamā?
Pozitīvu
Your answer
Negatīvu
Your answer
6. Ja Jūs būtu pašvaldības padomnieks, kurus trīs jautājumus, uzdevumus Jūs ieteikti risināt pašvaldībai vispirms?
1.
Your answer
2.
Your answer
3.
Your answer
7. Kādām, Jūsuprāt, vajadzētu būt 3 (trīs) prioritārajām jomām (virzieniem), kuras attīstīt Jūsu pagastā vai novadā kopumā turpmākajos 7-10 gados?
1.
Your answer
2.
Your answer
3.
Your answer
8. Vai Jūs uzskatāt, ka esat pietiekami informēts par novada pašvaldības darbu? *
9. Informāciju par novada domē pieņemtajiem lēmumiem Jūs iegūstat no: *
10. Kādu informāciju Jūs gribētu saņemt vairāk? (iespējamas vairākas atbildes) *
Required
11. Kādus pašvaldības speciālistus, pārstāvjus Jūs gribētu satikt?
Your answer
12. Kādus jautājumus Jūs gribētu uzdot Domes vadībai vai speciālistiem?
Your answer
Ziņas par Jums
Dzimums *
Dzīvesvieta *
Your answer
Vecums
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms