ACBA Federation Fellowship Program by Impact Hub Yerevan - Registration Form
The ACBA Federation / Impact Hub Yerevan Fellowship program is a year-long entrepreneurial incubation program at Impact Hub Yerevan that supports entrepreneurs who are aiming to tackle agricultural issues in Armenia through innovative approaches.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Սույնով հաստատում եմ, որ այս հայտում տրված տեղեկությունը ճշմարիտ է, ամբողջական և ճշգրիտ: Այս հայտով ճշգրիտ տեղեկատվություն չտրամադրելը կարող է ինձ (իմ թիմին) ավտոմատ կերպով զրկել ծրագրի մասնակցությունից։

I hereby confirm that the information given in this form is true, complete and accurate. Failure to provide accurate information in this form may automatically disqualify me (my team) from participating in the ACBA federation fellowship incubation program by Impact Hub Yerevan․
*
Required
Անուն / Name *
Ազգանուն / Surname *
Ծննդյան ամսաթիվ / Date of birth *
MM
/
DD
/
YYYY
Ազգություն /  Nationality  *
Բնակության վայր /  What city do you live in?  *
Փոստային հասցե / Mailing address *
Կոնտակտային հեռախոսահամար /  Contact number    *
էլ․ հասցե / Email *
Դիմում եք որպես թիմ, թե՞ անհատ / Are you applying as an individual or as a team ?
*
Ոլորտ / Business type
*
Թիմի անդամների անունները և պաշտոնները (եթե այդպիսիք կան) /  Names and roles of team members (if available)
Ձեր արտադրանքի/ծառայության կարճ նկարագիր (մինչև 500 սիմվոլ) /  Brief description of your product or service (max 500 characters)
*
Ի՞նչ խնդիր եք լուծում (մինչև 250 սիմվոլ) /  What problem is your project/business set to solve? (max 250 characters)
*
Ովքե՞ր են/պետք է լինեն Ձեր հաճախորդները (մինչև 250 սիմվոլ) / Who are (will be) your clients? (max 250 characters)
*
Ովքե՞ր են հիմնական մրցակիցները (մինչև 250 սիմվոլ) /  Who are your main competitors? (max 250 characters)
Ինչպե՞ս եք եկամուտ ստեղծելու (մինչև 500 սիմվոլ) /  How do you think you will generate revenue? (max 500 characters)  *
Նկարագրեք ձեր նախագծի/բիզնեսի սոցիալական կոմպոնենտը (մինչև 250 սիմվոլ) /  Describe the social component of your project/business. (max 250 characters) 
*
Ի՞նչ հավակնություններ ունեք ձեր բիզնեսի համար  /  What are your business ambitions? *
Required
Ներկայացրեք Ձեր/թիմի հաջողությունները անցյալում՝ բերելով օրինակներ (մինչև 500 սիմվոլ) /  Achievements of the team/yourself and past history with examples (max 500 characters)․
Ի՞նչ աջակցություն եք ցանկանում ծրագրից (մինչև 250 սիմվոլ) /  What support do you expect from the fellowship? (max 250 characters) 
Ինչպե՞ս եք պատրաստվում նպաստել ֆելոուշիփ ծրագրի զարգացմանը՝ ծրագրի ավարտից հետո, որպես շրջանավարտ (մինչև 250 սիմվոլ) /  How are you going to contribute to the development of fellowship after the completion of the program as alumni? (max 250 characters)?
*
Որո՞նք են ձեր 3 հիմնական նպատակները, որոնց ցանկանում եք հասնել ֆելոուշիփ ծրագրի շրջանակներում: /  What are your top 3 goals that you want to achieve within the given fellowship? 
*
Տեղադրեք Ձեր տարբերանշանի(logo-ի) հղումը (եթե այդպիսին կա) (Google Drive-ից, Dropbox-ից կամ այլ ցանկանած հարթակից ) /  Paste the link  your logo (if available) (Google Drive / Dropbox / iCloud or just Facebook photo link)
Վեբկայք և/կամ սոցիալական մեդիա հաշիվների հղումներ / Website and/or link to social media (if available)
Ձեր բիզնեսն արդեն գրանցվա՞ծ է / Is your business already registered? *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy