ХІХ міжнародна науково-практична конференція «Короленківські читання 2016» за темою «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору» : заявка на участь

Секція 2 «Пам’ятки друку та писемності у бібліотеках, архівах, музеях: формування колекцій, інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору»

Обговорюватимуться такі питання:

• Формування та збереження національної історичної пам’яті: місце та роль бібліотек, архівів, музеїв
• Міжнародне співробітництво бібліотек, архівів, музеїв у формуванні і розкритті колекцій пам’яток друку та писемності
• Формування і розкриття колекцій та зібрань книжкових пам'яток світового, національного та регіонального значення
• Формування архівних фондів особового походження, архівних колекцій
• Актуальні проблеми наукового описування документних пам'яток
• Традиційні та інноваційні форми розкриття колекцій документних пам'яток
• Пам'ятки друку та писемності в електронних архівах, бібліотеках, колекціях
• Акумуляція та відображення в державних інформаційних системах інформації про склад, зміст і переміщення Музейного фонду України
• Відкриття музейних колекцій в онлайн-доступі
• Збереження національного культурного надбання в частині документних ресурсів

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question