Chestionar - Satisfacția Calității Vieții Studențești
Uniunea Studenților din România, prin intermediul asociațiilor membre, desfășoară prezenta cercetare cu scopul de a măsura gradul de satisfacție aferent vieții de student!

Părerea ta poate face diferența în a redresa, menține sau îmbunătăți calitatea comunității din care faci parte. Nu ignora importanța feedback-ului și dedică 5 -7 minute pentru a participa activ la schimbare!

Garantăm anonimitatea respondenților și utilizarea rezultatelor în scopul declarat mai sus.

Îți mulțumim pentru timpul acordat, știm cât este de prețios.
1. În cadrul cărui ciclu de studii ești student(ă)? *
2. În ce an de studii ești în prezent? *
3. La ce universitate ești student(ă)? *
4. Care este forma de finanțare a programului de studii pe care îl urmezi? *
Required
5. Care este forma de învățământ la care ești înscris(ă)? *
Required
6. Cât de mulțumit(ă) ești până acum de experiența per total din facultatea pe care o urmezi? *
7. Ești student(ă) și la o altă facultate? *
8. La ce facultate ești student(ă), în afară de cea menționată mai sus (numele facultății, universitatea, forma de studiu, forma de finanțare)?
Dacă ai bifat „Da” la întrebarea 7 te rugăm să completezi acest răspuns.
9. Frecvența ta la cursurile anului universitar 2020-2021 a fost: *
10. În ce măsură ești de acord cu următoarele afirmații legate de cadrele didactice? *
(1 – dezacord total; 5 – acord total)
1
2
3
4
5
Sunt prietenoase și amabile
Au abilități de comunicare satisfăcătoare
Prezintă cerințele și modul de evaluare aferente disciplinei de la începutul semestrului sau anului universitar
Sunt bine pregătite din punct de vedere profesional
Oferă explicații la conținut prin intermediul exemplelor
Vin cu elemente inovatoarea în cadrul activității didactice
11.Cum apreciezi, per ansamblu, materialele didactice folosite pe parcursul anilor de studiu? *
(1 - foarte nemulțumit; 5 - foarte mulțumit)
1
2
3
4
5
Costul materialelor
Relevanța informațiilor
Aplicabilitatea informațiilor
Gradul de noutate al informațiilor
12. Ai avut acces la suportul de curs pentru disciplinele studiate până în prezent? *
Conform Codului drepturilor și obligațiilor studenților, ai dreptul la suport de curs gratuit!
13. Cum ai dori să ai acces la suportul / suporturile de curs? *
Required
14. Ce părere ai despre activitatea de predare și despre seria / grupa în care ești student? *
(1- foarte nemulțumit; 5- foarte mulțumit )
1
2
3
4
5
Numărul de studenți dintr-o serie
Numărul de studenți dintr-o grupă
Cunoștințele acumulate în cadrul cursurilor
Cunoștințele acumulate în cadrul seminarelor
Actualitatea informațiilor transmise
Interacțiunea student-profesor
Resursele utilizate de către cadrul didactic (prezentare PPT, articole din presa de specialitate, statistici, date etc.)
Concordanța dintre notele oferite de profesori – cunoștințele acumulate de studenți
15. Ce părere ai despre următoarele facilități oferite universitatea la care studiezi?(Dacă nu ai participat la facultate în mod fizic, sări peste această întrebare)
(1- foarte nemulțumit; 5- foarte mulțumit)
1
2
3
4
5
Dotarea sălilor de curs/seminar
Dotarea laboratoarelor de informatică
Dotarea laboratoarelor de limbi străine
Accesul wireless la internet
Grupurile sanitare
Rapiditatea actualizării informațiilor
Programul de lucru cu publicul al secretariatelor
Amabilitatea personalului care deservește secretariatul facultății
Timpul de răspuns al personalului care deservește secretariatul facultății
Competența personalului administrativ în soluționarea problemelor studenților
Timpul de răspuns al personalului administrativ în soluționarea problemelor studenților
Clear selection
16. Cum apreciezi disciplinele opționale sau facultative disponibile ? *
(1 - Dezacord total, 5 - Acord total)
1
2
3
4
5
Sunt corespunzătoare nevoilor mele de dezvoltare profesională
Orele sunt programate astfel încât poți ajunge la curs/ seminar
Acoperă o arie suficient de largă a domeniilor abordate
Sunt relevante în aprofundarea specializării urmate
17. Cum apreciezi, per ansamblu, sistemul de programare al examenelor *
(1 - foarte nemulțumit, 5 - foarte mulțumit)
1
2
3
4
5
Perioada dintre examene
Adaptabilitatea la nevoile studentului
Durata sesiunii
18. În ce măsură consideri că taxele școlare reflectă calitatea serviciilor care îți sunt oferite în cadrul universității? (se completează doar de către studenții de la taxă)
Clear selection
19. Cunoști sistemul de mobilități Erasmus sau un echivalent al acestuia? *
20. Cum apreciezi următoarele elemente ale sistemului de mobilități Erasmus ?
(1 - foarte nemulțumit, 5 - foarte mulțumit)
1
2
3
4
5
Numărul de mobilități Erasmus disponibile prin parteneriate ale facultăților
Diversitatea țărilor partenere
Concursul de obținere a burselor Erasmus
Activitatea Biroului Erasmus+ al universității
Clear selection
21. Dacă ai beneficiat de o mobilitate ERASMUS, cum evaluezi experiența ta?
(1 - foarte nemulțumit, 5 - foarte mulțumit)
1
2
3
4
5
Comunicarea cu Biroul Erasmus+ al universității
Comunicarea cu personalul administrativ din universitatea gazdă
Experiența academică în universitatea gazdă
Experiența socială în universitatea gazdă
Clear selection
22. Cum apreciezi următoarele aspecte ce privesc organizarea și desfășurarea practicii de specialitate?(Dacă nu ai făcut practică până acum, sări la întrebarea 26)
(1 - foarte nemulțumit, 5 - foarte mulțumit)
1
2
3
4
5
Accesul la un loc de practică
Informațiile transmise de către coordonatorul de practică
Comunicarea cu coordonatorul de practică (este disponibil pentru a-i adresa întrebări, datele sale de contact sunt disponibile pe site sau la avizierul facultății etc.)
Durata perioadei de practică
Cunoștințele acumulate pe parcursul practicii
Modul de evaluare a practicii de specialitate la finalul stagiului
Clear selection
23. Ai alte observații legate de realizarea stagiului de practică?
24. Consideri că ai nevoie de ajutor din partea universității/facultății în identificarea unui loc de practică?
Clear selection
25. Cât de ușor îți este să accesezi locuri de practică pe cont propriu?
foarte greu
foarte ușor
Clear selection
26. În ce măsură crezi că orarul cursurilor și seminariilor programului de studii la care ești student ... *
(1 - Dezacord total, 5 - Acord total)
1
2
3
4
5
Este creat după necesitățile studentului
Respectă o logică de distribuție în cadrul orelor dintr-o zi/săptămână
Oferă posibilitatea desfășurării unor alte activități (angajare part-time, frecventarea unor evenimente de dezvoltare personală și profesională)
Ușurința de schimbare a orei desfășurării unui curs/seminar
27. Cum apreciezi activitatea bibliotecilor din cadrul universității? *
(1 - foarte nemulțumit, 5 - foarte mulțumit)
1
2
3
4
5
Numărul de cărți disponibile pentru împrumut
Varietatea, relevanța și actualitatea cărților
Disponibilitatea cărților în biblioteci/online
Atitudinea și abilitățile de comunicare ale personalului din biblioteci
Spațiile disponibile în bibliotecă (mese și scaune)
Accesul la bazele de date cu articole de specialitate
Resursele disponibile (calculatoare pentru căutare, prize, prelungitoare)
Funcționalitatea site-ului bibliotecii
28. Pe o scară de la 1 la 5, cum apreciezi calitatea desfășurării orelor de educație fizică și sport ?(Dacă nu participi la orele de educație fizică nu răspunde)
foarte nemulțumit
foarte mulțumit
Clear selection
29. Ești informat cu privire la existența, în cadrul universității, a unui Centru de Consiliere și Orientare în Carieră? *
30. Ai beneficiat de serviciile Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră?
Clear selection
31. Ce activități consideri că ar trebui să desfășoare Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră?
32. Ești informat cu privire la existența, în cadrul universității, a Societății Antreprenoriale Studențești? *
33. Ai participat la evenimentele organizate de Societatea Antreprenorială Studențească?