Diagnostika stavu kultury v Cieszyně a Českém Těšíně (obyvatelé)
Vážená paní, vážený pane,

Město Cieszyn a zapsaný spolek EducationTalentCulture z Českého Těšína společně realizují projekt s názvem „Program pro Kulturu Těšína a Českého Těšína”. Jedním z projektových úkolů je provedení anketního průzkumu se záměrem seznámit se s názory obyvatel a návštěvníků Cieszyna a Českého Těšína na stav kulturního života v obou městech a současně diagnostika jejich potřeb v oblasti kultury. Proto Vás laskavě žádáme, abyste nám poskytli odpovědi na níže uvedené otázky. Anketa je anonymní. Mockrát děkujeme za pomoc při realizaci průzkumu.

Projektový tým

1a. S jakými překážkami se setkáváte při využívání kulturní nabídky v Českém Těšíně? (označte nejvýše dvě odpovědi, prosím) *
Required
1b. S jakými překážkami se setkáváte při využívání kulturní nabídky v Cieszyně? (označte nejvýše dvě odpovědi, prosím) *
Required
2a. Využil/a jste v roce 2017 nabídky kulturních institucí v Cieszyně? (1 – Ne, 2 – Ano, jednou nebo dvakrát, 3 – Ano, několikrát, 4 – Ano, mnohokrát) *
1
2
3
4
Divadlo Adama Mickiewicze (Teatr im. Adama Mickiewicza)
Muzeum Těšínského Slezska (Muzeum Śląska Cieszyńskiego)
Městská knihovna v Cieszyně (Biblioteka Miejska w Cieszynie)
Těšínské kulturní středisko Národní dům (Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy)
Soubor písní a tanců Těšínska (Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej)
Kino „Piast”
Těšínská knihovna (Książnica Cieszyńska)
Muzeum tiskařství v Cieszyně (Muzeum Drukarstwa w Cieszynie)
Zamek Cieszyn
Místní centrum kultury a odpočinku (Osiedlowe Centrum Kultury i Rekreacji)
Muzeum IV. pluku Podhalaňských střelců (Muzeum IV Pułku Strzelców Podhalańskich)
Muzeum protestantismu (Muzeum Protestantyzmu)
Muzeum a knihovna Milosrdných bratří (Muzeum i Biblioteka O.O. Bonifratrów)
UL Kultury
Świetlica Krytyki Politycznej „Na Granicy”
Státní hudební škola I. a II. st. J. I. Paderewského (Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. J.I. Paderewskiego)
Slezská univerzita – Fakulta umění v Cieszyně (Uniwersytet Śląski – Wydział Artystyczny w Cieszynie)
Jiná
2b. Využil/a jste v roce 2017 nabídky kulturních institucí v Českém Těšíně? (1 – Ne, 2 – Ano, jednou nebo dvakrát, 3 – Ano, několikrát, 4 – Ano, mnohokrát) *
1
2
3
4
Těšínské divadlo
Muzeum Těšínska
Městská knihovna v Českém Těšíně
Dům dětí a mládeže Český Těšín
Foklórní soubor Slezan Český Těšín
Kino „Central”
Kavárna a čítárna AVION
Cafe & Club DZIUPLA
PZKO
Kuturní a společenské středisko "Střelnice"
Jiná
3a. Jak hodnotíte kulturní nabídku vybraných kulturních institucí v Cieszyně? (1 – špatná, 2 – průměrná, 3 – dobrá, 4 – nevím) *
1
2
3
4
Divadlo Adama Mickiewicze (Teatr im. Adama Mickiewicza)
Muzeum Těšínského Slezska (Muzeum Śląska Cieszyńskiego)
Městská knihovna v Cieszyně (Biblioteka Miejska w Cieszynie)
Těšínské kulturní středisko Národní dům (Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy)
Soubor písní a tanců Těšínska (Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej)
Kino „Piast”
Těšínská knihovna (Książnica Cieszyńska)
Muzeum tiskařství v Cieszyně (Muzeum Drukarstwa w Cieszynie)
Zamek Cieszyn
Místní centrum kultury a odpočinku (Osiedlowe Centrum Kultury i Rekreacji)
Muzeum IV. pluku Podhalaňských střelců (Muzeum IV Pułku Strzelców Podhalańskich)
Muzeum protestantismu (Muzeum Protestantyzmu)
Muzeum a knihovna Milosrdných bratří (Muzeum i Biblioteka O.O. Bonifratrów)
UL Kultury
Świetlica Krytyki Politycznej „Na Granicy”
Státní hudební škola I. a II. st. J. I. Paderewského (Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. J.I. Paderewskiego)
Slezská univerzita – Fakulta umění v Cieszyně (Uniwersytet Śląski – Wydział Artystyczny w Cieszynie)
Jiná
3b. Jak hodnotíte kulturní nabídku vybraných kulturních institucí v Českém Těšíně? (1 – špatná, 2 – průměrná, 3 – dobrá, 4 – nevím) *
1
2
3
4
Těšínské divadlo
Muzeum Těšínska
Městská knihovna v Českém Těšíně
Dům dětí a mládeže Český Těšín
Foklórní soubor Slezan Český Těšín
Kino „Central”
Kavárna a čítárna AVION
Cafe & Club DZIUPLA
PZKO
Kuturní a společenské středisko "Střelnice"
Jiná
4. Jaký druh kulturní nabídky Vás nejvíce oslovuje? (označte nejvýš tři odpovědi, prosím) *
Required
5. Jaké nejdůležitější akce/kulturní projekty, které se konají v Cieszyně/Českém Těšíně, znáte a kterých jste se zúčastnil/a?
Znám
Zúčastnil/a jsem se
Bracka Jesień (Pivovarské slavnosti v Cieszyně)
Těšínská muzejní noc/Cieszyńska Noc Muzeów
Těšínský jazzový festival
Cieszyńskie Prezentacje Filmowe
Cieszyńskie Wieczory Kabaretowe HECA
Dekáda varhanní, komorní hudby a sborového zpěvu/Dekada Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej
Dny křesťanské kultury/Dni Kultury Chrześcijańskiej
Dni Teatru
Festiwal Filmowy „Wakacyjne Kadry“
Festiwal Muzyki im. J. Świdra
Festival divadel Moravy a Slezska
Festiwal Twórczości Studenckiej CIESZYNALIA
Festival Viva il Canto
Święto Szlaku Zabytków Techniki - Industriada
LAG – Letnia Akademia Gier
Mezinárodní festival Čtení nad Olzou
Mezinárodní divadelní festival „Bez hranic”
Mezinárodní studentský folklórní festival/Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny
Hudba a písně středověké Evropy/Muzyka i Pieśni Średniowiecznej Europy
Putovní filmová přehlídka WATCH DOGS – lidská práva ve filmu
Filmová přehlídka Kino na hranici
Přehlídka studentské tvorby A rt+/Przegląd Twórczości Studentów A rt+
Rockování nad Olzou
Poklady z těšínské truhly/Skarby z cieszyńskiej trówły
Spektakle Teatru przy Parafii św. Elżbiety
Studencki Przegląd Filmowy czASKina
Svátek čaje/Święto Herbaty
Svátek tří bratří/Święto Trzech Braci
narozeniny /Urodziny Zamku Cieszyn
výstavy a přednášky v Těšínské knihovně (Książnica Cieszyńska) v Cieszyně
výstavy a přednášky v Muzeu Těšínského Slezska (Muzeum Śląska Cieszyńskiego) v Cieszyně
Jiná
6. Souhlasíte s níže uvedenými výroky (Ano, souhlasím, Ne, nesouhlasím, těžko říct) *
ANO
NE
těžko říct
Kulturní nabídka v Cieszyně a Českém Těšíně na sebe navazuje a vzájemně se vhodně doplňuje
Mnoho zajímavých kulturních akcí v Cieszyně a Českém Těšíně se navzájem kryje (probíhají ve stejném termínu)
Kulturní nabídka v Cieszyně je určena především lidem nad 40 let věku
Kulturní nabídka v Českém Těšíně je určena především lidem nad 40 let věku
Obyvatelé Cieszyna nevyužívají kulturní nabídku v Českém Těšíně
Obyvatelé Českého Těšína nevyužívají kulturní nabídku v Cieszyně
Informace o kulturní nabídce v Cieszyně se k obyvatelům Českého Těšína nedostávají
Informace o kulturní nabídce v Českém Těšíně se k obyvatelům Cieszyna nedostávají
Z hlediska kulturní nabídky Cieszyn převyšuje ostatní města v našem regionu
Z hlediska kulturní nabídky Český Těšín převyšuje ostatní města v našem regionu
7a. Z jakých zdrojů a jakým způsobem nejčastěji získáváte informace o kulturní nabídce v Cieszyně? (označte nejvýš tři možnosti, prosím) *
Required
7b. Z jakých zdrojů a jakým způsobem nejčastěji získáváte informace o kulturní nabídce v Českém Těšíně? (označte nejvýš tři možnosti, prosím) *
Required
8. Informují média (místní tisk, rozhlas, internet, plakáty, oznámení) o kulturní nabídce v Cieszyně/Českém Těšíně v dostatečné míře? (1- rozhodně NE, 2 – spíše NE, 3 – dostatečně, 4 – spíše ANO, 5 – rozhodně ANO, 6 – těžko říct)
1
2
3
4
5
6
Cieszyn
Český Těšín
9a. Které z kulturních institucí a subjektů v Cieszyně patří dle Vašeho názoru k nejdůležitějším? (označte nejvýš tři odpovědi, prosím) *
Required
9b. Které z kulturních institucí a subjektů v Českém Těšíně patří dle Vašeho názoru k nejdůležitějším? (označte nejvýš tři odpovědi, prosím) *
Required
10. Co je podle Vás největší kulturní atrakcí (vizitkou) Cieszyna? *
Your answer
11. Co je podle Vás největší kulturní atrakcí (vizitkou) Českého Těšína? *
Your answer
12. Chybí podle Vás v infrastruktuře Cieszyna nějaká kulturní instituce? (Jestli ANO - proč? - napiš do pole JINÉ) *
Required
13. Chybí podle Vás v infrastruktuře Českého Těšína nějaká kulturní instituce? (Jestli ANO - proč? - napiš do pole JINÉ) *
Required
14. Chybí podle Vás v Cieszyně nějaká forma kulturní aktivity, případně je rozvíjena jen v omezené míře? (Jestli ANO - proč? - napiš do pole JINÉ) *
Required
15. Chybí podle Vás v Českém Těšíně nějaká forma kulturní aktivity, případně je rozvíjena jen v omezené míře? (Jestli ANO - proč? - napiš do pole JINÉ) *
Required
16a. Jak byste obecně zhodnotil/a míru aktivity Cieszyna v jednotlivých oblastech kulturních aktivit? *
špatná
průměrná
dobrá
nevím
výstavy a stálé expozice v muzeích a galeriích
koncerty rockových a popových interpretů
jazzové/bluesové koncerty
koncerty disco-polo
koncerty hip-hop/reggae
koncerty elektronické hudby
koncerty folklórních souborů