Εργαστήρια Δικτύωσης (Networking Workshops) του Έργου EnvironmentYou: Προώθηση της περιβαλλοντικής διαχείρισης στη νεανική επιχειρηματικότητα- Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, ως Δικαιούχος του έργου EnvironmentYou – Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε εργαστήρια δικτύωσης (workshops) που διοργανώνει σχετικά με την Πράσινη Επιχειρηματικότητα, την Περιβαλλοντική Διαχείριση Συστημάτων σε αγροτικές επιχειρήσεις και τη Βιολογική Γεωργία.

Τα εργαστήρια δικτύωσης απευθύνονται σε νέους έως 35 ετών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι θεματικές ενότητες των εργαστηρίων δικτύωσης και οι ημερομηνίες διεξαγωγής τους είναι οι ακόλουθες:

• Εργαστήριο Δικτύωσης 1: Πράσινη Επιχειρηματικότητα (Δευτέρα, 18-10-2021)

• Εργαστήριο Δικτύωσης 2: Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Τρίτη, 19-10-2021)

• Εργαστήριο Δικτύωσης 3: Βιολογική Γεωργία (Τρίτη, 2-11-2021)

• Εργαστήριο Δικτύωσης 4: Αγροδιατροφικός Τομέας και Περιβάλλον (Παρασκευή, 5-11-2021)

Η διάρκεια κάθε εργαστηρίου δικτύωσης είναι τέσσερις (4) ώρες (16:00–20:00) και η παρακολούθηση τους θα γίνει διά ζώσης στο Mediterranean Palace Hotel (Σαλαμίνος 3 & Καρατάσου, Θεσσαλονίκη).

Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Επικοινωνία: envyouinterreg@gmail.com

* Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) (ΕΕ) 2016/679, είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύσουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή τη φόρμα είναι εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για σκοπούς που σχετίζονται με τα εργαστήρια δικτύωσης. Εάν λάβατε αυτήν τη φόρμα συμμετοχής κατά λάθος, ενημερώστε αμέσως τον αποστολέα και διαγράψτε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το σύστημά σας.
___________________________________________________________________________________

The Regional Development Fund of Central Macedonia, as Beneficiary of the project EnvironmentYou - Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs, kindly invites you to participate in networking workshops regarding Green Entrepreneurship, Environmental Management Systems in rural businesses and Organic Agriculture.

The networking workshops are addressed to young people, up to 35 years old from the Region of Central Macedonia, Greece. The modules of the networking workshops and their dates are as follows:

- Networking Workshop 1: Green Entrepreneurship (Monday, 18-10-2021)

- Networking Workshop 2: Environmental Management Systems (Tuesday, 19-10-2021).

- Networking Workshop 3: Biological Agriculture (Tuesday, 2-11-2021)

- Networking Workshop 4: Agri-Food sector and the Environment (Friday, 5-11-2021)

The duration of each networking workshop is four (4) hours (16:00-20:00) and will be held with physical presence at the Mediterranean Palace Hotel (3 Salaminos & Karatassou, Thessaloniki).

Due to limited places for participants, rules of priority may apply.

Contact: envyouinterreg@gmail.com

*Under the General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679, we are obligated to protect any information we collect from you. Information contained in form are confidential and will be used exclusively for purposes related to the Networking Workshops. If you have received this form by mistake, please advise the sender immediately and delete the email from your system.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Ονοματεπώνυμο- Full name *
Πατρώνυμο- Father's name *
Ημερομηνία γέννησης- Date of birth *
MM
/
DD
/
YYYY
Φύλο- Gender *
Τηλέφωνο επικοινωνίας - Contact number *
Διεύθυνση κατοικίας, αριθμός- Home address (street, number) *
Πόλη- City *
Ταχυδρομικός κωδικός- Postal code *
Περιφερειακή ενότητα- Regional unit *
Επάγγελμα/Φορέας- Occupation/ Company *
Σε ποιό/ά Workshop επιθυμείτε να συμμετέχετε; - Which Workshop(s) do you wish to attend? *
Required
Κατά τη διεξαγωγή των Εργαστηρίων Δικτύωσης θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για τη διαχείριση της COVID-19. Σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ δύναται αποκλειστικά η παρουσία ατόμων που φέρουν μαζί τους πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης το τελευταίο 6μηνο - During the Networking Workshops all COVID-19 safety protocols will be followed strictly. According to the relevant state instructions, participants should have with them a certificate of COVID-19 vaccination or recovery (up to 6 months) prior to the visit. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy