TAGZ 2022 - časopisno gledališče in estetika gledališča zatiranih || newspaper theatre and the aesthetics of the oppressed
Spoštovane_i,
dobrodošle_i v prijavnici na TAGZ, 70-urno  intenzivno izobraževanju o metodologiji in tehnikah gledališča zatiranih. Namenjeno je vsem, ki vas zanima uporaba gledališča kot orodja za doseganje lokalnih in globalnih družbenih sprememb: mladim, mladinskim delavkam_cem, aktivistkam_om, (socialnim) pedagoginjam_om, andragoginjam_om, socialnim delavkam_cem in drugim, zainteresiranim za izpopolnjevanje v metodologijah aktivističnega in gledališkega dela.

Prijave sprejemamo do 10. junija 2022! Najkasneje do 15. junija 2021 te bomo po elektronski pošti obvestili o izboru oz. sprejemu na izobraževanje.

TAGZ je brezplačen, vendar bomo pred dokončno potrditvijo sprejema med udeleženke_ce pobirale_i varščino v vrednosti 50 EUR. Varščino ti bomo v celoti povrnili ob uspešno zaključenem izobraževanju in izpolnjevanju pogojev sodelovanja (85% prisotnost in izvedba aktivnosti z uporabo osvojenih tehnik).

Prosimo, da si pri izpolnjevanju prijave pozoren_a pri vpisovanju svojih osebnih podatkov, saj jih bomo (v primeru uspešno zaključenega usposabljanja) uporabili za izdajo potrdila.

×××

Welcome to the application form at TAGZ - Transformator's Academy of the Theatre of the Oppressed, a 70-hour intensive training on the methodology and techniques of Theater of The Oppressed. It is intended for anyone interested in using theatre as a tool to achieve local and global social change: young people, youth workers, activists, (social) pedagogues, andragogues, social workers and others interested in improving the methodologies of activist and theatre work. No previous theatrical experience is required!

REGISTRATION UNTIL June 10th 2022! By June 15th 2022 the latest, we will inform you by e-mail about the selection or admission to education.

TAGZ is free of charge, but we will collect a deposit of EUR 50 from the participants before the final confirmation of admission. The depozit will be refunded in full upon successful completion of the education and fulfillment of the conditions of participation (85% attendance and implementation of activities using the acquired techniques).

When filling out the application, please be careful when entering your personal data, as we will (in the case of successfully completed training) use it to issue a certificate.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Ime in priimek | Name Surname *
Datum rojstva | Date of birth *
MM
/
DD
/
YYYY
Telefonska številka | Telephone number *
Zakaj se želiš udeležiti prav tega usposabljanja? | Why do you want to attend exactly this training? *
Kakšne so tvoje izkušnje na področju Gledališča zatiranih in/ali različnih drugih oblik aktivizma? | What is your experience in the field of Theatre of the Oppressed and /or various other forms of activism? *
Kako nameravaš pridobljeno znanje uporabljati po končanem izobraževanju? | How do you intend to use the acquired knowledge after completing your education? *
Napiši konkretno idejo! (Kje, kdaj, s kom, kaj, kako?) | Write a concrete idea! (Where, when, with whom, what, how?)
Obveščen_a sem o zgoraj navedenih pogojih sodelovanja v Transformatorjevi akademiji Gledališča zatiranih in jih v celoti sprejemam. | I am informed of the above mentioned conditions of participation in TAGZ and I accept them. *
V kolikor je tvoj odgovor 'NE' ali 'drugo', prosimo, zapiši razloge.
Fotografiranje in snemanje | Photography and recording *
Strinjam se, da ekipa TAGZ 2022 slika in snema delavnice in nastope ter te fotografije in posnetke uporabi v promocijske namene. | I Agree that the TAGZ 2022 team photographs and records the workshops and performances and uses this material for promotional purposes.
Želim biti obveščen_a kdaj in kje se dogaja alternativni teater in se zato prijavljam na Glasnico, ki mesečno obvešča o Transformatorjevih dogodkih in iniciativah organizacij z enakim poslanstvom. [GDPR] Strinjam se, da KUD Transformator hrani, dostopa in uporablja moje osebne podatke, ki sem jih navedel_a v tem obrazcu. (Podatki bodo izbrisani, ko jih ne bomo več potrebovali ali ko se odjaviš). | I want to be informed when and where alternative theatre takes place, so I sign up for Glasnica, which informs monthly about Transformator's events and initiatives of organizations with the same mission. [GDPR] I agree that KUD Transformator stores, accesses and uses my personal information that I have provided in this form. (Data will be deleted when we no longer need it or when you unsubscribe). *
Dodatna pojasnila, opombe, vprašanja, čestitke in pozdravi ... | Additional explanations, notes, questions, congratulations and greetings ...
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy