Ankieta - badanie rynku dla projektu "Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin"

Badanie jest anonimowe. Celem ankiety jest uzyskanie opinii respondentów na temat miasta Lublin w aspekcie jego wizerunku i walorów kulturowych obecnie, a także pożądanych kierunków zmian na przyszłość.
Państwa zdanie będzie dla nas cenną informacją.
Informacje posłużą do analizy projektu dotyczącego rewaloryzacji obiektów w obszarze Pomnika Historii Lublin.
  This is a required question
  odpowiedź
  Please enter one response per row
  odpowiedź
  Please enter one response per row
  This is a required question
  odpowiedź
  Please enter one response per row
  odpowiedź
  Please enter one response per row
  znajomość historii miasta
  znajomość walorów architektury
  znajomość oferty kulturalnej
  Please enter one response per row
  odpowiedź
  Please enter one response per row
  odpowiedź
  Please enter one response per row
  odpowiedź
  Please enter one response per row
  odpowiedź
  Please enter one response per row
  This is a required question
  odpowiedź
  Please enter one response per row
  This is a required question
  odpowiedź
  Please enter one response per row
  remont zdegradowanych obiektów, w tym zabytków
  remont przestrzeni publicznych - place, chodniki
  rewaloryzacja zieleni - parki, skwery
  poprawa warunków funkcjonowania instytucji kultury (teatry, galerie, centra kultury, biblioteki) - remonty, rozbudowa
  likwidacja barier dla os. niepełnosprawnych
  iluminacja obiektów i obszarów szczególnie atrakcyjnych
  uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych
  budowa nowych obiektów kulturalno-turystycznych
  Please enter one response per row
  prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych w regionie
  prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych poza regionem
  zwiększenie liczby kulturalnych imprez masowych
  zwiększenie liczby kulturalnych imprez kameralnych
  poprawa jakości obecnej, stałej oferty kulturalnej
  usprawnienie działań informacyjnych na temat atrakcji - nowoczesne narzędzia komunikacji
  udzielanie wsparcia niezależnym imprezom kulturalnym
  Please enter one response per row
  odpowiedź
  Please enter one response per row

  BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY. EURO-DIRECT CONSULTING ul. Matki Teresy z Kalkuty 18 lok. 21A 20-538 Lublin foto: Marketing Miasta Lublin