ใบสมัครเพื่อร่วมงานกับ สสวท. (วิทย์/คณิต/เทคโน)
สมัครเพื่อเข้าร่วมงานกับ สสวท. อาทิ งานด้านการศึกษา พัฒนาครู นิเทศการสอน และพัฒนาคุณภาพโรงเรียน เป็นต้น

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- เกษียณอายุราชการในระหว่างปี 2559-2561
- เคยเป็นครูผู้สอนสายสามัญศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ อาจารย์มหาวิทยาลัย และบุคลากรทางการศึกษาที่จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี
- สามารถร่วมงานกับ สสวท. ได้เต็มเวลา (5 วันต่อสัปดาห์)
- สามารถทำงานในพื้นที่ใกล้ที่อยู่อาศัย และ/หรือ ที่ สสวท.


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพครู โทร. 02392 4021 ต่อ 3202, 1153

Email address *
ข้อมูลส่วนบุคคล
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-สกุล *
(ตัวอย่าง : นภาวรรณ ดีใจสุด)
Your answer
อายุ (ปี) *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ *
(ตัวอย่าง : 081-888-8888)
Your answer
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ *
Your answer
ข้อมูลการศึกษาและการทำงาน
ประวัติทางการศึกษา *
Your answer
เกษียณอายุราชการในปี *
วิทยฐานะล่าสุด *
เคยสอนหรือทำงานที่โรงเรียน / มหาวิทยาลัย / เขตพื้นที่การศึกษา *
(ตัวอย่าง : โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , สพป. จันทบุรี เขต 1)
Your answer
วิชาที่เคยสอนหรือรับผิดชอบ *
ระดับชั้นที่เคยสอนหรือรับผิดชอบ (ระบุได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) *
Required
มีประสบการณ์การสอนหรือทำงานในด้านการศึกษามาแล้วกี่ปี *
เงื่อนไข : ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์สอนไม่ต่ำกว่า 10 ปี
Your answer
รางวัลที่เคยได้รับ
ผู้สมัครเคยได้รับรางวัลครู เช่น ครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็มศึกษา ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีฯ ดีเด่นหรือ รางวัลอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี หรือ สะเต็มศึกษา อะไรบ้าง โปรดระบุ
Your answer
ข้อมูลสำหรับ สสวท.
ท่านสะดวกทำงาน กับ สสวท.ในพื้นที่ ณ จังหวัดใด (ระบุ) *
ท่านสามารถร่วมงานกับ สสวท. ได้เต็มเวลา (5 วันต่อสัปดาห์) *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST). Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms