PHIẾU KHẢO SÁT: Ý kiến người học về kiểm tra - đánh giá kết quả học tập Học kỳ 2, Năm học 2019-2020

Nhằm mục đích thu thập thông tin làm cơ sở đề xuất cải tiến nâng cao chất lượng công tác tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang xin gửi tới các bạn sinh viên phiếu câu hỏi dưới đây. Rất mong các bạn hợp tác bằng cách đánh dấu X vào các ô thích hợp hoặc điền thêm thông tin vào chỗ trống. Nhà trường đảm bảo mọi thông tin khảo sát sẽ được sử dụng đúng mục đích, không làm phương hại đến người trả lời.
Trân trọng cảm ơn!
Họ và tên: *
Lớp: *
Khóa *
Ngành: *
Hãy đánh dấu (X) vào một ô thích hợp với ý kiến của bạn:
Câu 1. Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần được xây dựng khoa học, đảm bảo đúng quy định, phù hợp với điều kiện của Trường *
Câu 2. Kế hoạch thi được thông báo sớm, công khai, rõ ràng ngày thi, địa điểm thi *
Câu 3. Số lượng người học dự thi trong mỗi phòng thi phù hợp. Danh sách phòng thi công bố công khai *
Câu 4. Hình thức thi đa dạng, phù hợp chuẩn đầu ra, tính chất học phần *
Câu 5. Đề thi phù hợp mục tiêu, chuẩn đầu ra học phần *
Câu 6. Nội dung đề thi có sự phân hóa trình độ của người học *
Câu 7. Nội dung câu hỏi phù hợp thời gian thực hiện đề thi *
Câu 8. Cơ sở vật chất trong phòng thi đáp ứng được yêu cầu đối với từng hình thức thi *
Câu 9. Hệ thống máy tính đảm bảo phục vụ cho từng buổi/ca thi trắc nghiệm trên máy tính *
Câu 10. Công tác coi thi được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế *
Câu 11. Cán bộ coi thi có thái độ đúng mực, tôn trọng, không gây áp lực cho người học *
Câu 12. Trước khi thi, cán bộ coi thi hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng quy định thi phù hợp từng hình thức thi *
Câu 12a. Thi trắc nghiệm trên giấy *
Câu 12b. Thi trắc nghiệm trên máy tính *
Câu 12c. Thi tự luận *
Câu 12d. Thi vấn đáp *
* Nếu chọn không đồng ý/rất không đồng ý đối với một trong các nội dung của mục II có thể nêu lý do, ví dụ cụ thể và ý kiến khác
Câu 13. Cán bộ chấm thi vấn đáp có thái độ đúng mực, tôn trọng, không gây áp lực cho người học *
Câu 14. Chấm thi vấn đáp được thực hiện bởi 2 cán bộ chấm thi *
Câu 15. Kết quả thi đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng *
Câu 15. Cán bộ chấm thi sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của người học về điểm số, phương pháp, nội dung đánh giá *
* Nếu chọn không đồng ý/rất không đồng ý đối với một trong các nội dung của mục III có thể nêu lý do, ví dụ cụ thể tên học phần, cán bộ chấm thi
Câu 16. Kết quả bài làm thi trắc nghiệm trên máy tính/vấn đáp được thông báo công khai ngay sau khi kết thúc bài thi/ngày thi *
Câu 17. Kết quả thi tự luận, trắc nghiệm trên giấy được thông báo chậm nhất sau 15 ngày tính từ ngày thi *
Câu 18. Cán bộ, nhân viên Phòng Đào tạo có thái độ đúng mực, giải quyết kịp thời thắc mắc về kết quả thi *
Câu 19. Người học tiếp cận dễ dàng với quy định về khiếu nại kết quả học tập *
* Nếu chọn không đồng ý/rất không đồng ý đối với một trong các nội dung của mục IV có thể nêu lý do, ví dụ cụ thể tên học phần, tên cán bộ, GV phụ trách
***** Ý kiến đề xuất đối với Nhà trường về việc kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của người học
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang. Report Abuse