PHIẾU KHẢO SÁT: Ý kiến người học về kiểm tra - đánh giá kết quả học tậpHọc kỳ I, Năm học 2018-2019

Nhằm mục đích thu thập thông tin làm cơ sở đề xuất cải tiến nâng cao chất lượng công tác tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang xin gửi tới các bạn sinh viên phiếu câu hỏi dưới đây. Rất mong các bạn hợp tác bằng cách đánh dấu X vào các ô thích hợp hoặc điền thêm thông tin vào chỗ trống. Nhà trường đảm bảo mọi thông tin khảo sát sẽ được sử dụng đúng mục đích, không làm phương hại đến người trả lời.
Trân trọng cảm ơn!
Họ và tên: *
Your answer
Lớp: *
Your answer
Khóa *
Ngành: *
Hãy đánh dấu (X) vào một ô thích hợp với ý kiến của bạn:
A. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH
Câu 1. Giảng viên (GV) thực hiện đầy đủ các nội dung kiểm tra đánh giá và đúng thời gian quy định trong đề cương chi tiết học phần *
Câu 2.Nội dung kiểm tra đánh giá phù hợp mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung của học phần *
Câu 3.Các quy định về đánh giá kết quả học tập rõ ràng và thông báo công khai với người học *
Câu 4.Kiểm tra đánh giá đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng *
Câu 5.Kết quả kiểm tra đánh giá được phản hồi kịp thời cả về điểm số và ý kiến nhận xét *
* Nếu chọn không đồng ý/rất không đồng ý đối với một trong các nội dung của phần A có thể nêu lý do, ví dụ cụ thể tên học phần, giảng viên:
Your answer
B.THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
I. Công tác chuẩn bị
1. Kế hoạch
Câu 6. Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần được xây dựng khoa học, đảm bảo đúng quy định, phù hợp với điều kiện của Trường *
Câu 7. Kế hoạch thi được thông báo sớm, công khai, rõ ràng ngày thi, địa điểm thi *
Câu 8. Số lượng người học dự thi trong mỗi phòng thi phù hợp. Danh sách phòng thi công bố công khai *
Câu 9. Hình thức thi đa dạng, phù hợp chuẩn đầu ra, tính chất học phần *
Câu 10. Đề thi phù hợp mục tiêu, chuẩn đầu ra học phần *
Câu 11. Nội dung đề thi có sự phân hóa trình độ của người học *
Câu 12. Nội dung câu hỏi phù hợp thời gian thực hiện đề thi *
2. Cơ sở vật chất
Câu 13. Cơ sở vật chất trong phòng thi đáp ứng được yêu cầu đối với từng hình thức thi *
Câu 14. Hệ thống máy tính đảm bảo phục vụ cho từng buổi/ca thi trắc nghiệm trên máy tính *
* Nếu chọn không đồng ý/rất không đồng ý đối với một trong các nội dung của mục I có thể nêu lý do, ví dụ cụ thể và ý kiến khác
Your answer
II. COI THI
Câu 15. Công tác coi thi được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế *
Câu 16. Cán bộ coi thi có thái độ đúng mực, tôn trọng, không gây áp lực cho người học *
Câu 17. Trước khi thi, cán bộ coi thi hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng quy định thi phù hợp từng hình thức thi *
Câu 17a. Thi trắc nghiệm trên giấy *
Câu 17b. Thi trắc nghiệm trên máy tính *
Câu 17c. Thi tự luận *
Câu 17d. Thi vấn đáp *
* Nếu chọn không đồng ý/rất không đồng ý đối với một trong các nội dung của mục II có thể nêu lý do, ví dụ cụ thể và ý kiến khác
Your answer
III. CHẤM THI VẤN ĐÁP (Người học chỉ trả lời mục này nếu có tham gia thi vấn đáp trong học kỳ)
Câu 18. Cán bộ chấm thi vấn đáp có thái độ đúng mực, tôn trọng, không gây áp lực cho người học *
Câu 19. Chấm thi vấn đáp được thực hiện bởi 2 cán bộ chấm thi *
Câu 20. Kết quả thi đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng *
Câu 21. Cán bộ chấm thi sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của người học về điểm số, phương pháp, nội dung đánh giá *
* Nếu chọn không đồng ý/rất không đồng ý đối với một trong các nội dung của mục III có thể nêu lý do, ví dụ cụ thể tên học phần, cán bộ chấm thi
Your answer
IV. PHẢN HỒI KẾT QUẢ
Câu 22. Kết quả bài làm thi trắc nghiệm trên máy tính/vấn đáp được thông báo công khai ngay sau khi kết thúc bài thi/ngày thi *
Câu 23. Kết quả thi tự luận, trắc nghiệm trên giấy được thông báo chậm nhất sau 15 ngày tính từ ngày thi *
Câu 24. Cán bộ, nhân viên Phòng Đào tạo có thái độ đúng mực, giải quyết kịp thời thắc mắc về kết quả thi *
Câu 25. Người học tiếp cận dễ dàng với quy định về khiếu nại kết quả học tập *
* Nếu chọn không đồng ý/rất không đồng ý đối với một trong các nội dung của mục IV có thể nêu lý do, ví dụ cụ thể tên học phần, tên cán bộ, GV phụ trách
Your answer
***** Ý kiến đề xuất đối với Nhà trường về việc kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của người học
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang. Report Abuse - Terms of Service