IELTS 6.0-7.5+ [HÈ]
Lớp IELTS 6.0-7.5+ [HÈ], học buổi sáng [9:00-11:30], khai giảng ngày 8/7, đã nhận đủ học viên sớm hơn dự kiến và sẽ bắt đầu học vào ngày 9/7 (lùi một ngày so với kế hoạch vì thầy Triết bận gác thi cuối học kì).

Thông báo khai giảng lớp mới sẽ có sau vài tuần nữa.

Trân trọng!
www.triet.vn
08.333.19.444

This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service