แบบร้องเรียน พนักงาน / เจ้าหน้าที่ ของ เทศบาลตำบลศรีษะเกษ กรณีการประพฤติมิชอบ / การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ / การกระทำทุจริต
โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน(ทางเทศบาลตำบลศรีษะเกษ จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นเป็นอย่างดี หากท่านไม่ประสงค์จะเปิดเผยตนเองโปรดระบุไว้ในส่่วนท้ายของแบบฟอร์มนี้)
ข้อมูลบุคคลของผู้ประสงค์จะร้องเรียน
คำนำหน้า *
ชื่อ - สกุล *
อายุ *
สัญชาติ *
เชื้อชาติ *
ที่อยู่ บ้านเลขที่ *
หมู่ที่ *
ตำบล *
อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy