แบบสำรวจการใช้ข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 ของ โรงเรียนในสังกัด สพป.อด.2
คำชี้แจง ด้วย สพฐ. ต้องการทราบแนวทางการใช้ข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 ชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1, ม.2 //กลุ่มงานวัดผลฯ กลุ่มนิเทศฯ สพป.อด.2 จึงขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด ได้กรอกข้อมูลที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงและตรงกับความต้องการของโรงเรียนของท่าน ดังนี้
1. ชื่อโรงเรียน
Your answer
2. ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงานการวัดผลของโรงเรียน
Your answer
3. หมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงานการวัดผลของโรงเรียน
Your answer
4. ขนาดของโรงเรียน
5. โรงเรียนต้องการใช้ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับ ชั้น ป.2, ป.4,ป.5, ม.1, ม.2 ในรูปแบบใด (ในกรณีตอบอื่นๆ (other) โปรดระบุแหล่งที่มา)
6. จำนวนนักเรียน ชั้น ป.2
Your answer
7. จำนวนนักเรียน ชั้น ป.4
Your answer
8. จำนวนนักเรียน ชั้น ป.5
Your answer
9. จำนวนนักเรียน ชั้น ม. 1
Your answer
10. จำนวนนักเรียน ชั้น ม.2
Your answer
ขอขอบคุณในความร่วมมือ อย่างดียิ่ง
ศน.สุริยนต์ โทร.0650823811 อีเมล์ in.suriyon@gmail.com ผู้ประสานงานการสอบปลายภาคเรียน สพป.อุดรธานี เขต 2
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy