แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รุ่นปีการศึกษา 2556
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Your answer
คณะ
เลือกคณะที่จบการศึกษา
สาขาวิชา *
ระบุสาขาวิชาที่ท่านจบการศึกษา
ภาคเรียน/ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา *
2. ชื่อ *
ไม่ต้องระบุคำนำหน้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ
Your answer
นามสกุล *
เฉพาะนามสกุลเท่านั้น
Your answer
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก *
ไม่ต้องใส่เครื่องหมายขีด เช่น 3319900012345 เป็นต้น
Your answer
เลขประจำตัวนิสิต/นักศึกษา
ระบุเลขประจำตัวนักศึกษา
Your answer
3. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ *
บ้านเลขที่
Your answer
หมู่ที่
ระบุหมู่ที่ ถ้าไม่มีใส่เครื่องหมาย -
Your answer
หมู่บ้าน
ถ้าไม่มีใส่เครื่องหมาย -
Your answer
ตรอก/ซอย
ถ้าไม่มีใส่เครื่องหมาย -
Your answer
ถนน
ถ้าไม่มีใส่เครื่องหมาย -
Your answer
ตำบล/แขวง *
ต้องใส่ข้อมูล
Your answer
อำเภอ/เขต *
ต้องใส่ข้อมูล
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รหัสไปรษณีย์ *
เช่น 31000
Your answer
โทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานที่สามารถติดต่อได้ เช่น 044-611221 (ใส่เครื่องหมายขีดคั่นดังตัวอย่าง)
Your answer
โทรศัพท์มือถือ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ เช่น 081-76541234 (ใส่เครื่องหมายขีดคั่นดังตัวอย่าง)
Your answer
โทรสาร
(ถ้ามี) เช่น 044-612858 (ใส่เครื่องหมายขีดคั่นดังตัวอย่าง)
Your answer
อีเมล์
(ถ้ามี) เช่น student@bru.ac.th
Your answer
4. ภูมิลำเนาอยู่ จังหวัด
บ้านเกิดอยู่ที่จังหวัด
Your answer
5. สถานภาพการทำงานปัจจุบัน
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms