ТЕСТ
ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Упутство за рад
Драги ученици,

Надамо се да ће вам овај тест помоћи да се успешно припремите за предстојећи матурски испит. Питања на овом тесту су преузета из Приручника за полагање матурског испита у образовном профилу Техничар ваздушног саобраћаја.
Највећи број бодова који можете да добијете на тесту је 100.
Одговори на питања и начин бодовања тачних одговора су прилагођени систему који користимо за израду теста и нису у потпуности једнаки онима на испиту.
Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи и пратите упутства о начину на који треба да га решите. Тест можете радити више пута.
 Тест који треба да решите има 50 задатка.
 Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи и изаберите један тачан одговор..
 Важно је да пажљиво одговарате на питања јер сваки нетачан одговор доноси 0 бодова за задатак у целини.

Желимо Вам много успеха у раду!
1. Приликом опслуживања ваздухоплова на паркинг позицији распоред опреме прописује:
2 points
Clear selection
2. Зона безбедности на пристанишној платформи обележена је:
2 points
Clear selection
3. Агрегат за снабдевање ваздухоплова електричном енергијом на пристанишној платформи означава се:
2 points
Clear selection
4. Спречавање залеђивања ваздухоплова назива се:
2 points
Clear selection
5. Линија за увођење ваздухоплова на паркинг позицију је:
2 points
Clear selection
6. Аеродроми се сврставају у ватрогасне категорије од 1 до:
2 points
Clear selection
7. Које вредности коефицијента трења задовољавају безбедно слетање и полетање ваздухоплова:
2 points
Clear selection
8. Унутрашњост резервоара цистерне за снабдевање ваздухоплова горивом треба да се прегледа:
2 points
Clear selection
9. ICAO Anex који се односи на аеродроме је?
2 points
Clear selection
10. У случају проливања горива приликом пуњења ваздухоплова даљим активностима око ваздухоплова руководи:
2 points
Clear selection
11. Лице одговорно и обавезно да изврши завршну проверу количине и тежине горива је:
2 points
Clear selection
12. Који од наведених сигнала је приказан на слици?
2 points
Captionless Image
Clear selection
13. Потребну опрему за обезбеђивање робе у ваздухоплову обезбеђује:
2 points
Clear selection
14. Сви службеници који бораве у рестриктивној зони аеродрома морају код себе имати:
2 points
Clear selection
15. Возила која се крећу по маневарским површинама морају бити опремљена:
2 points
Clear selection
16. Троугао ветра чине:
2 points
Clear selection
17. За дате вредности на слици, величина компасне девијације (DEV) износи:
2 points
Captionless Image
Clear selection
18. Компонента ILS система Localizer показује:
2 points
Clear selection
19. Притисак QNH је:
2 points
Clear selection
20. Локсодрома:
2 points
Clear selection
21. Тежина животиња са кавезом и храном не сме бити већа од:
2 points
Clear selection
22. Путници особе старије од 80 година су у обавези да пре полетања потпишу:
2 points
Clear selection
23. WCHC је ознака за:
2 points
Clear selection
24. Carry - on пртљаг обухвата:
2 points
Clear selection
25. Међународни индикатор продаје означава се са:
2 points
Clear selection
26. ULD је скраћеница за:
2 points
Clear selection
27. У технолошка својства спадају:
2 points
Clear selection
28. Cargo damage report je:
2 points
Clear selection
29. Кодови садржаја означавају:
2 points
Clear selection
30. Вредност робе је:
2 points
Clear selection
31. Parking apron is:
2 points
Clear selection
32. Apron is:
2 points
Clear selection
33. Hangar is:
2 points
Clear selection
34. Heading indicator is also known as:
2 points
Clear selection
35. Vertical speed indicator is also sometimes called:
2 points
Clear selection
36. Preventing collisions in ATC between aircraft is referred to as:
2 points
Clear selection
37. An authorization for an aircraft to proceed under conditions specified by an air traffic control unit is called:
2 points
Clear selection
38. A four-letter airport code which is more commonly used internationally by air traffic control and airline operations such as flight planning is called:
2 points
Clear selection
39. A light or radio signal for navigational purposes is called:
2 points
Clear selection
40. Airline ticket is:
2 points
Clear selection
41. Аеродромска контролисана зона обухвата простор око аеродрома који се хоризонтално простире до удаљености:
2 points
Clear selection
42. Према ANNEX-u 11 у ваздушном простору Класе C дозвољени су:
2 points
Clear selection
43. Транспондер је:
2 points
Clear selection
44. Скраћеница UTA oзначава:
2 points
Clear selection
45. Циљ секторизације је да ваздушни простор:
2 points
Clear selection
46. Уколико је QNH притисак једнак QNE притиску (QNH=QNE) онда је стварна висина ваздухоплова:
2 points
Clear selection
47. DETRESFA је фаза опасности тј. ситуација у којој имамо разлога за уверење да путницима, посади и ваздухоплову прети озбиљна опасност и да се захтева хитна интервенција и помоћ. Ова фаза наступа:
2 points
Clear selection
48. Upper Airspace се простире:
2 points
Clear selection
49. За летове изнад FL 290 примењује модификована таблица нивоа лета а разлози за ову модификацију су:
2 points
Clear selection
50. Светлосни сигнали у аеродромској зони:
2 points
Clear selection
Submit
Clear form
This form was created inside of Завод за унапређивање образовања и васпитања. Report Abuse