Kwestionariusz ankiety
Szanowni Państwo.
Jestem studentem 3 roku ratownictwa medycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. W tym roku piszę pracę licencjacką pt. „Zastosowanie rozwiązań używanych w ratownictwie taktycznym w działaniach jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne”. Proszę o wypełnienie tego anonimowego kwestionariusza. Uzyskane wyniki posłużą do celów naukowych. Ankieta dotyczy ratowników medycznych.
1. Płeć. *
2. Jaki jest Pana/Pani wiek. *
3. Jaki jest Pana/Pani staż pracy. *
4. Gdzie Pan/Pani pracuje zazwyczaj. *
5. Czy zna Pan/Pani procedury Tactical Combat Casualty Care (TCCC). *
6. Jeśli na pytanie 5 odpowiedział Pan/Pani „Tak”, to w jakich okolicznościach poznał/a Pan/Pani procedury TCCC
7. W których służbach według Pana/Pani zastosować procedury TCCC (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź) *
Required
8. Czy wie Pan/Pani jak wyglądają struktury kadrowe i zależność służbowa w ratownictwie taktycznym? *
9. Jeśli na pytanie 8 odpowiedział/a Pan/Pani „Tak”, to w których służbach wg Pana/Pani można zastosować rozwiązania kadrowe występujące w ratownictwie taktycznym.(można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)
10. Czy zna Pan/Pani uprawnienia ratowników medycyny pola walki? *
11. Jeśli na pytanie 10 odpowiedział/a Pan/Pani „Tak”, to które wg Pana/Pani uprawnienia można zastosować w „cywilnym” ratownictwie medycznym (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)
12. Czy wie Pan/Pani czym jest staza taktyczna? *
13. Czy używał/a Pan/Pani stazę taktyczną? *
14. Jeśli na pytanie 13 odpowiedział/a Pan/Pani „Tak”, to w jakiej sytuacji używał/a Pan/Pani stazy taktycznej
15. Czy na wyposażeniu ambulansu, w którym Pan/Pani najczęściej pracuje znajduje się staza taktyczna? *
16. Czy Pana/Pani zdaniem staza taktyczna powinna znajdować się w każdym ambulansie? *
17. Czy według Pana/Pani doświadczenia staza taktyczna byłaby lepszym rozwiązaniem od aktualnie zalecanych metod tamowania krwotoków? *
18. Czy Pan/Pani wie czym są środki hemostatyczne? *
19. Czy używał/a Pan/Pani środki hemostatyczne? *
20. Jeśli na pytanie 19 odpowiedział/a Pan/Pani „Tak”, to w jakiej sytuacji używał/a Pan/Pani środków hemostatycznych?
21. Czy na wyposażeniu ambulansu, w którym Pan/Pani najczęściej pracuje znajdują się środki hemostatyczne? *
22. Czy Pana/Pani zdaniem środki hemostatyczne powinny obowiązkowo znajdować się na wyposażeniu każdego ambulansu? *
23. Czy zna Pan/Pani metodę „wound packing”? *
24. Jeśli na pytanie 23 odpowiedział/a Pan/Pani „Tak”, to gdzie poznał/a Pan/Pani powyższą metodę
25. Czy na wyposażeniu ambulansu, w którym Pan/Pani najczęściej pracuje znajduje się zestaw do odbarczania odmy? *
26. Czy na wyposażeniu ambulansu, w którym Pan/Pani częściej pracuje znajdują się opatrunki wentylowe? *
27. Czy na wyposażeniu ambulansu, w którym Pan/Pani częściej pracuje znajdują się rurki nosowo-gardłowe? *
28. Czy Pana/Pani zdaniem rurki nosowo-gardłowe powinny znajdować się w każdym ambulansie? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy