Prova A2 JQCV 2010 "El reciclatge"

50 preguntes (a, b, c)

Redacció

Lectura en veu alta

Interacció oral

  Àrea 1. Comprensió oral. Text 1

  Punxeu el reproductor i escolteu un diàleg que té lloc en un restaurant. Relacionats amb esta conversa, trobareu cinc enunciats i heu de decidir si són verdaders (V) o falsos (F).
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Àrea 1. Comprensió oral. Text 2

  Reproduïu el text d'una rondalla popular valenciana sobre un esparralló i una balena. A continuació trobareu cinc enunciats que heu de completar amb una de les tres opcions possibles. Marqueu la resposta més adequada per a cada enunciat.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Àrea 1.2. Comprensió lectora. Text 1

  Llegiu text següent i poseu una creu en la casella corresponent a cada enunciat segons siga verdader (V) o fals (F).

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Àrea 1.2. Comprensió lectora. Text 2

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question

  Àrea 1.2. Comprensió lectora. Text 3

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Àrea 2.1. Estructures lingüístiques. Lèxic i semàntica

  Marqueu en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Àrea 2.2. Estructures lingüístiques. Morfologia i sintaxi

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Àrea 2.3. Estructures lingüístiques. Normativa ortogràfica

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Àrea 3. Expressió escrita

  Ahir es va celebrar un acte pel qual estava molt interessat un company vostre. Assistíreu a l'acte però ell no ho va poder fer. Conteu-li en una carta o en un correu electrònic com va ser l'acte i què hi va passar (mínim de 50 paraules). La correcció d'este exercici, la podeu demanar a través de: http://valenlinia.com/correccions/
  This is a required question

  Àrea 4. Expressió i interacció orals

  SITUACIÓ 1 En una fruiteria el venedor atén un client. Persona A (client/a) A vosté li agrada menjar fruita variada i, a més, no vol acumular-ne una gran quantitat en la nevera, ja que preferix anar al mercat dia sí dia no. Ara bé, hi ha una fruita que no compraria mai: les bresquilles. Sempre s’interessa per les ofertes que tenen en la fruiteria. Persona B (venedor/a) A vosté li queden moltes caixes de bresquilles i voldria vendre-les, per això les té a un preu molt econòmic. Tota l’altra fruita només té preus més barats si es compren més de quatre quilos de cada una. SITUACIÓ 2 Dos companys de treball han d’arribar a un acord sobre l’ús i la temperatura de l’aparell d’aire condicionat del despatx que compartixen. Persona A Vosté és una persona molt calorosa. Persona B Vosté és una persona que sempre té fred. Si voleu fer esta prova amb un examinador, sol·liciteu-ho en: http://valenlinia.com/classes-en-linia/