„Jauniešu starptautiskās sadarbības iespējas”

Seminārs sniegs jauniešiem un jaunatnes lietu speciālistiem nepieciešamās zināšanas un attīstīs prasmes starptautisko sadarbības projektu rakstīšanā un ieviešanā.
Organizē: EDIC Austrumlatgalē sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru
Norises laiks un vieta: 10.aprīlis, 11.30 - 14.30, Rēzeknes novada pašvaldības lielā zāle
Ieeja: brīva!
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question