Dotazník Autonómna Zóna Lafranconi

Na úvod 4 otázky pre oboznámenie sa s projektom.
Potom nasleduje 11 otázok, ktorých cieľom je dozvedieť sa viac o využívanosti územia a záver ankety.

(otázky sú nepovinné, čiže nie je potrebné vyplniť odpoveď na každú jednu otázku, no v záujme kvalitného vyhodnotenia prieskumu uvítame, čo najúplnejšie odpovede.)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Všeobecný vzhľad
  lavičky, možnosti posedenia
  Priestor pre hry detí
  Priestor pre šport
  Priestor pre kultúru
  Bezpečnosť
  Úroveň hluku
  Graffity
  Stav mosta
  Stav povrchov pre šport resp.iné aktivity
  Kvalita spevnených povrchov pre prechádzky
  Stav stromov a rastlín
  Značenie (navádzajúce a edukačné)
  Parkovanie
  Toalety
  Cyklotrasa
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question