Lielvārdes novada iedzīvotāju aptaujas anketa
Labdien! Lielvārdes novada Attīstības programmas 2018. - 2024.gadam izstrādes ietvaros tiek veikta novada iedzīvotāju aptauja. Lai plānotu turpmāko novada attīstību un novērtētu jomas, kuras nepieciešams attīstīt, ir ļoti svarīgi zināt Jūsu viedokli.
Lūdzu, veltiet šīs anketas aizpildīšanai 7 minūtes un būsiet devis ieguldījumu sava novada attīstībā!
1. Lūdzu, nosauciet 3 labas lietas - pasākumus vai projektus, kuri īstenoti Lielvārdes novadā pēdējo 3 gadu laikā!
Your answer
2. Lūdzu, nosauciet 3 problēmas, kuras Lielvārdes novadā būtu jārisina pirmkārt! Kādi ir Jūsu priekšlikumi to risināšanai?
Your answer
3. Lūdzu pastāstiet, kādas iespējas vai kādi pakalpojumi Jums visvairāk pietrūkst Lielvārdes novadā?
Your answer
4. Kā Jūs vērtējat pašvaldības sniegto un pieejamo komunālo pakalpojumu kvalitāti? *
Apmierina
Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina
Neapmierina
Grūti pateikt
Centralizētā siltumapgāde
Centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija
Centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība
Centralizētā dzeramā ūdens kvalitāte
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana
Atkritumu apsaimniekošana
Zaļo zonu labiekārtojums, pubisko teritoriju sakoptība
Kapsētu sakoptība
5. Kādi uzlabojumi, Jūsuprāt, būtu nepieciešami komunālo pakalpojumu jomā?
Your answer
6. Kā Jūs vērtējat transporta infrastruktūras kvalitāti un pieejamību? *
Apmierina
Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina
Neapmierina
Grūti pateikt
Pašvaldības ielu, ceļu kvalitāte
Pašvaldības ielu, ceļu uzturēšana ziemā
Ielu un trotuāru (gājēju celiņu) apgaismojums
Sabiedriskais transports no novada pagastiem uz Lielvārdi
Sabiedriskais transports starp novada pagastiem
Pieturvietas iekārtojums (pieturvietas augstums, soliņa, nojumes esamība un ērtība u.c.)
Autostāvvietu pieejamība
Satiksmes drošība
Veloceliņu infrastruktūra Lielvārdē, t.sk.: no Kaibalas līdz Lielvārdes centram
no Avotu ielas masīva līdz Lielvārdes centram
no Spīdolas ielas masīva līdz Lielvārdes centram
Gājēju celiņi Lielvārdē
7. Kādi uzlabojumi, Jūsuprāt, būtu nepieciešami transporta infrastruktūras jomā?
Your answer
8. Kā Jūs vērtējat Lielvārdes novadā pieejamos veselības aprūpes un sociālos pakalpojumus? *
Apmierina
Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina
Neapmierina
Grūti pateikt
Ārsta pieejamība, iespējas saņemt medicīniskos pakalpojumus
Pašvaldības sociālā palīdzība trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem
Atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Vides pieejamība (piemēram, cilvēkiem ar kustību traucējumiem): Izglītības iestādēs
Transportā
Veikalos
Pašvaldības iestādēs un publiskās vietās
Kultūras un izklaides pasākumos
Ja neapmierina kāds no iepriekš minētajiem pakalpojumiem, lūdzu miniet iemeslu
Your answer
9. Kādi uzlabojumi, Jūsuprāt, būtu nepieciešami veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu jomā?
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms