Inventering av pilgrimsleder
Inventeringens syfte
Styrelsen för Riksförbundet Pilgrim i Sverige beslöt den 6 november 2015 att göra en inventering av pilgrimsleder i Sverige.
Två syften ligger bakom detta beslut. Dels skall inventeringen ge ett underlag för att kunna visa och därmed göra det möjligt att söka pilgrimsleder i hela landet, på riksförbundets hemsida. Dels skall inventeringen ge ett underlag för det kommande arbetet med att bygga upp en gemensam plattform för digital information om pilgrimsleder i hela landet.
Inventeringens inriktning ger också de ansvariga för pilgrimsleder en mall att arbeta efter och underlag för klassificering av pilgrimsleder.

Inventeringens innehåll
Inventeringen skall ge följande information:
⦁ Vilka pilgrimsleder som finns
⦁ Om pilgrimsledernas
⦁ Sträckning
⦁ Märkning
⦁ Kartor
⦁ Vägbeskrivningar
⦁ Guidebok
⦁ GPS
⦁ Pilgrimspass och stämplar
⦁ Info på även engelska och tyska
⦁ Kyrkor/församlingar/föreningar/organisationer
⦁ Sevärdheter, kultur och natur
⦁ Underhåll
⦁ Möjlighet till övernattning
⦁ Möjlighet till proviantering/mat
⦁ Vem som ansvarar för pilgrimsleden – huvudman
⦁ Vilken standard pilgrimsleden har i ett klassificeringssystem
⦁ Huvudväg
⦁ Landsväg
⦁ Lokal pilgrimsled/pilgrimsslinga
Email address *
Pilgrimsledens namn: *
Your answer
Huvudman/ansvarig: *
Your answer
Kontaktperson: Namn, e-post, telefonnummer *
Your answer
Pilgrimsledens webbadress: *
Your answer
Vilket år blev leden certifierad/invigd/ tagen i bruk? *
Your answer
Märkning/certifiering: *
Annan form av märkning eller kommentar till ovanstående fråga
Your answer
Pilgrimsleden börjar vid (Ort, kyrka eller annan plats) *
Your answer
Pilgrimsleden slutar vid (Ort, kyrka eller annan plats) *
Your answer
Pilgrimsledens totala längd i km *
Your answer
Framkomlig för rörelsehindrade *
Beskriv ditt svar för ovanstående fråga
Your answer
Är pilgrimsleden enkelriktad *
Leden ansluter till annan pilgrimsled *
Om du svarat ja på föregående fråga – vilken/vilka/var
Your answer
Finns markerade kartor *
Finns vägbeskrivning *
Finns guidebok *
Om du svarat ja på föregående fråga, var kan den beställas eller erhållas och vad heter den
Your answer
Finns guidebok/info på engelska *
Finns guidebok/info på tyska *
Finns det möjlighet att boka guide/vägvisare *
Vilka främmande språk behärskar guiderna
Finns leden inläst på GPS *
Om du svarat ja på föregående fråga vilken sorts fil finns tillgänglig
Your answer
Finns pilgrimspass *
Finns stämplar längs leden *
Antal dagsetapper på pilgrimsleden, högst 25 km långa, om längre ange antal och längd *
Your answer
Möjlighet att övernatta på delsträckor *
Möjlighet att proviantera/köpa mat längs vägen *
Kommentarer till proviantering
Your answer
Hur ofta uppdateras/underhålls märkning - kartor – vägbeskrivningar *
Mer information till ovanstående fråga
Your answer
Finns kyrkor/kloster längs vägen *
Om ja, är de vanligtvis öppna dagtid
Mer info om kyrkornas tillgänglighet
Your answer
Har du förslag på lämpliga meditationsplatser längs leden
Your answer
Möjlighet för vandraren att återkoppla om erfarenheter längs vägen - ”feedback” *
Om ja – hur?
Your answer
Sevärdheter – natur (i rubrikform, gärna med länkar om det finns sådana): *
Internationellt intresse
Your answer
Riksintresse
Your answer
Lokalt intresse
Your answer
Övrigt
Your answer
Sevärdheter – kultur/kulturarv (i rubrikform, gärna med länkar om det finns sådana): *
Internationellt intresse
Your answer
Riksintresse
Your answer
Lokalt intresse
Your answer
Övrigt
Your answer
Återkommande evenemang längs leden:
Your answer
Anknytning till pilgrimscentrum/pilgrimsplats:
Your answer
Övriga upplysningar:
Your answer
Huvudmannens förslag till klassificering av pilgrimsleden (info om klassificering finns på Pilgrim i Sveriges hemsida): https://goo.gl/6EUhsW
Uppgifterna lämnade av: Namn, Organisation, email och telefon *
Your answer
Frågor om inventeringen
Frågor om inventeringens frågeformulär besvaras av Ulf Sighede info@paxwalk.com.
Frågor om Pilgrim i Sveriges arbete med samordning av information om pilgrimsleder besvaras av Ingemar Hagerfors ihivadstena@gmail.com.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service