Đăng ký offline từ thiện tháng 11/2012 - Diễn đàn du lịch bụi

Chương trình offline từ thiện do anh chị em diễn đàn du lịch bụi tổ chức sẽ được diễn ra vào sáng ngày 25/11/2012. Chúng ta sẽ thăm các em và các mẹ ở trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân (30/3 Bà Giang (đường số 5), phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question