NOMINASJON. BESTE SOSIALE KUNDESERVICE 2013

Kundeservice er et stort og viktig fagfelt, og blir en stadig viktigere del av sosiale medier. Vi ønsker å hylle de beste bedriftene i klassen under dette feltet. Enten det er kundeservice for egen bedrift, eller byråer som driver kundeservice for andre.
Her kan du nominere en virksomhet, en organisasjon, et byrå, en sak eller et merke - som du mener har håndtert kundeservice på en særs god måte med sosiale medier som en del av sin kommunikasjons-miks. Det er selvsagt lov å nominere egen virksomhet.
Det er ingen fordel for en side og bli nominert mange ganger, da det er vurderingskriteriene, og ikke antall påmeldinger som juryen legger til grunn. Det er ingen påmeldingsavgift.

Dersom du lurer på hva juryen ser etter - her er de viktigste vurderingskriteriene.

1. Bakgrunn
2. Mål og målgruppe
3. Hvordan jobbes det med kundeservice?
4. Tone of voice - Merkevareopplevelse
5. Responstid
6. Engasjement og dialog: kvantitet og kvalitet
7. Resultater

Obs! Som du vil se av skjemaet under, er det anledning til å legge inn URL med lenke til ytterligere informasjon - som understøtter innsendelsen. Husk dog - hele veien - å være kort.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question