Lazi khảo sát về Học nhóm chất lượng cao
Lazi muốn khảo sát về việc học nhóm chất lượng cao theo từng môn học, từng chuyên đề, từng vấn đề, mỗi nhóm sẽ có 2 - 3 giáo viên, 5 - 10 học sinh, quá trình học mỗi nhóm kéo dài khoảng 10 - 15 ngày, hoặc 1 tháng. Nên muốn khảo sát nhu cầu của các em. Rất mong các em có thể tham gia trả lời khảo sát. Cảm ơn các em rất nhiều!
Bạn có muốn được 2 - 3 giáo viên tham gia trong cùng một nhóm để hỗ trợ bạn một môn học nào đó trong một quá trình học tập khoảng 10 - 15 ngày hay không?
Bạn có sẵn sàng tham gia học tập cùng 3 - 5 học sinh khác trong một nhóm học tập hay không?
Bạn có sẵn sàng trả tiền để được đội ngũ giáo viên hỗ trợ hàng ngày không?
Nếu bạn đồng ý trả tiền, nhưng bạn không có tiền, bạn có sẵn sàng nhờ bố mẹ trả tiền cho bạn không?
Nếu đồng ý trả tiền, mức tiền bạn nghĩ mình có thể trả cho một quá trình học tập 10 - 15 ngày này là bao nhiêu?
Nêu thêm ý kiến của bạn (nếu có)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service