Open Space
Open Space – no agenda, no plans, no boundaries… You decide the discussion.


Tuesday 17 November
9.45am-3.15pmNDCWales, Ballet Cymru, Groundwork Pro, Kokoro Arts and Creu Cymru are hosting an Open Space event about dance in Wales.

Open Space events are created as spaces to discuss and problem solve together, with an agenda that is set in real time on the day of the event by those attending.

We’ll be aiming to discuss just one question:
How can we work together to create a fairer and sustainable future for dance in Wales?

This event is for anyone who has experience of dance in Wales at any level.

We welcome freelancers, hobbyists, people who work in arts venues, and both publicly and privately funded dance organisations.

_

Dydd Mawrth 17 Tachwedd
9.30am-3pm

Ardal Agored – dim agenda, dim cynlluniau, dim ffiniau... Rydych chi’n penderfynu’r drafodaeth.

Mae Ballet Cymru, Creu Cymru, Groundwork Pro, Kokoro Arts a CDCCymru yn cynnal digwyddiad Ardal Agored ar y cyd am ddawns yng Nghymru.

Mae digwyddiadau Ardal Agored yn ardaloedd i drafod a datrys problemau gyda’i gilydd, gydag agenda sydd wedi ei gosod mewn amser real ar ddydd y digwyddiad gan y rheiny sy’n mynychu’r digwyddiad.

Byddwn yn ceisio trafod un cwestiwn:
Sut allwn ni weithio gyda’n gilydd i greu dyfodol tecach a mwy cynaliadwy ar gyfer dawns yng Nghymru?

Mae'r digwyddiad hwn ar gyfer unrhyw un sydd â rhan mewn dawns yng Nghymru, boed fel artist dawns, hyrwyddwr, asiantaeth neu academydd.
Rydym yn croesawu gweithwyr llawrydd, y rhai sy’n cynnal hobïau, pobl sy'n gweithio mewn lleoliadau celfyddydol, a sefydliadau dawns a ariennir yn gyhoeddus ac yn breifat.

To register your interest please submit your details here, you will be sent booking details as soon as they become available. / I gofrestru eich diddordeb, cyflwynwch eich manylion yma. Byddwch yn derbyn manylion archebu cyn gynted ag y byddant ar gael.
Name / Enw
Email / Ebost
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy